Informace k II. kolu voleb do Senátu Parlamentu ČR

V pátek 17. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 18. října 2014 od 8:00
do 14:00 hodin proběhne druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR.

 

Hlasovací lístky volič obdrží ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

V době konání voleb, tj. v pátek 17. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 18. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin, bude na Městském úřadě ve Vimperku k dispozici stálá služba na telefonním čísle 724 176 544, kam je možné se obrace v případě dotazů a problémů. Na tomto telefonním čísle je také možné požádat o hlasování mimo volební místnost, a to pomocí přenosné volební schránky.

 

Dále ve dnech voleb bude na Městském úřadě otevřené pracoviště pro vydávání občanských průkazů. V případě, že některý z voličů bude potřebovat vydání občanského průkazu pro potřeby voleb je možné se dostavit na pracoviště Městského úřadu ve Vimperku, Steinbrenerova 6, Vimperk (hlavní budova MěÚ Vimperk), tel. číslo 388 402 225.

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku