Datum stránky: 20.11.2015

Informační cedule v parku u Volyňky

Ke zveřejnění tohoto příspěvku nás dovedla skutečnost, kdy jsme informační ceduli (viz. foto), která se nachází v parku u Volyňky, museli již po několikáté v poslední době opravovat. Šálek naší trpělivosti však přetekl ve chvíli, kdy opravená cedule vydržela „vcelku“ pouze 4 dny!

Klademe si tedy otázku, zda má skutečně smysl vynakládat veřejné prostředky na opravu něčeho, co nakonec neslouží svému účelu, ale pouze pro ukrácení volného času a vybití energie vandalů?

 Informační cedule v parku u Volyňky

Informační cedule v parku u Volyňky

Lenka Švecová, Odbor ŠK 

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku