Rozměry a ceny inzerátů ve Vimperských novinách

Formát Cena
bez DPH
DPH 21% Cena
s 21 % DPH
rozměry  
A 2 797,00  587,00  3 384,00  182x254 mm graficky zpracované na výšku
B 1 376,00  289,00  1 665,00  182x125 mm graficky zpracované na šířku
C 808,00  170,00  978,00  89x125 mm graficky zpracované na výšku
D 388,00  81,00  469,00  89x60 mm graficky zpracované na šířku
E 183,00  38,00  221,00  42x60 mm graficky zpracované na výšku
F 5 000,00  1 050,00  6 050,00  182x254 mm graficky zpracované na výšku
třetí strana obálky - barva
G 10 000,00  2 100,00  12 100,00  182x254 mm graficky zpracované na výšku
čtvrtá strana obálky - barva
řádková 24,00  5,00  29,00  3 řádky  

Formáty F a G je možno objednat pouze po projednání s redakční radou VN. Jejich objednání je vázáno úhradou barevné přílohy Vimperských novin.

Více informací: J. Pulkrábek - 607 516 025

Slevy - předplatné

Objednávka:   3 měsíce   5% sleva z celkové částky
    6 měsíců   10 % sleva z celkové částky
    12 měsíců   20 % sleva z celkové částky

Inzerci lze rozložit v průběhu roku (příklad: při předplatném na 3 měsíce lze vybrat měsíce květen, červenec a prosinec).

Slevy se nevztahují na inzeráty uvedené pod písmenem F a G.

www.vimperk.cz/vnoviny

email: vimperske.noviny@mesto.vimperk.cz


Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku