Jak asi vypadá typický vimperský dárce krve?

V současné době eviduje Český červený kříž 138 aktivních dárců krve z Vimperka a okolních obcí. Celkem jim je 5 492 let a jejich křestní jména mají dohromady 799 písmen. Najdeme mezi nimi 1 diplomovaného specialistu a 18 akademiků, z toho 1 lékaře, 1 doktora přírodních věd, 7 inženýrů, 4 magistry a 5 bakalářů.

Typickému dárci krve z Vimperka je 38 let a má krevní skupinu A+ nebo 0+. Je-li žena, jmenuje se nejspíš Jana, Marie, Jitka nebo Eva; jde-li o muže, pak se nejpravděpodobněji jmenuje Jaroslav, Petr, Zdeněk nebo Pavel. Žije nejčastěji ve městě na sídlišti v ulici Mírová, v centru v ulici Pivovarská nebo mimo město ve Svaté Maří.

Chcete se stát jedním z nich? Je-li Vám 18-60 let, máte více než 65 kg a jste zdrávi, stačí využít svozový autobus, který vypravuje Oblastní spolek ČČK Prachatice 6.11. v 6:45 z autobusového nádraží (u Penny marketu) a odveze Vás na Transfuzní oddělení Nemocnice ČB a zpět. Dárcům krve náleží pracovní volno a daňové úlevy podle příslušných zákonů. Bezpříspěvkové dárcovství krve na Prachaticku podporují Jihočeský kraj, Město Prachatice a Město Vimperk.

 

Text: Zuzana Furišová

 

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční 26.02.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku