Datum stránky: 10.10.2011

 

Jak s bioodpady v letošním roce ve Vimperku

 

V souvislosti s otevřením kompostárny a s úspěšným získáním finančních prostředků na nákup kontejnerů na bioodpad, díky projektu Městských služeb, se otevírají nové možnosti svozu bioodpadů. Rok 2011 vnímáme jako rok „zkušební" s tím, že právě na základě poznatků z tohoto roku bychom pro roky příští připravili systém svozu bioodpadů.

 

Jaké jsou tedy možnosti v letošním roce:

Občans trvalým pobytem ve Vimperku (dále jen občan) si bioodpad sám na zahradě naloží např. na káru za autem a odveze na kompostárnu, kde ho zdarma odevzdá, a to kdykoliv v provozní době kompostárny.

Provozní doba:

Sobota: 15:00 - 18:00 hod. (do konce listopadu)

Výjimečně na základě tel. dohody (tel. 606 664 949):

Po - Pá:   7:30 - 15:00 hod.

Více na www.vimperk.cz 

 

Občan si objedná dopravu u Městských služeb, které mu přistaví kontejner a následně bioodpad odvezou. Občan bude hradit dopravu, uložení bude zdarma. Tuto objednávku je možno učinit v průběhu celého roku.

Objednávka dopravy na kontaktu:

Ing. Jan Král

Městské služby Vimperk, s.r.o.

Tel:  388 411 520

Mob.: 606 664 949

Na základě žádosti občanů přistaví Městské služby s.r.o. v období od 15.10.2011 do 18.11.2011 kontejner do požadované lokality. Kontejner bude přistaven vždy v pátek a v pondělí odvezen. V tomto případě je odvoz bioodpadu pro občany zdarma, ale podmínkou je, že bioodpad bude naložen v kontejneru a do akce se zapojí celá lokalita,  abychom se nemuseli na místo vracet a odvoz se tak neprodražoval (toto neplatí, pokud bude kontejner plný a bude potřeba jeho další přistavení). Prosíme občany, aby neukládali bioodpad mimo kontejnery, v případě potřeby kontejner znovu přistavíme.

 

Své požadavky hlaste na kontakt:

Ing. Marie Hejlková

odbor životního prostředí

Tel.: 388 402 229

Mob.: 602 527 070

e-mail:marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

 

Co můžete do kontejneru na bioodpad uložit: trávu, listí, větve, piliny, štěpku, starý kompost, seno, slámu, květiny, spadané ovoce (pokud nepředáváte do palírny), plevel, ...

Co nesmíte do kontejneru na bioodpad uložit: veškerý odpad, který není rostlinného původu, zejména kovy, plasty, kamení, sklo, keramiku, směsný odpad ...

V případě, že nebude čistota bioodpadu dodržena, budeme nuceni tuto službu zrušit.

  

Kam bioodpad povezete?

 

Z Vimperka směr Strakonice, po levé straně končí paneláky a Vy odbočíte vpravo podél plechových garáží ke kotelně a k městské čistírně odpadních vod. Před vjezdem do čistírny je nový areál „Kompostárny Vimperk". Zde je odkaz na mapu s vyznačením kompostárny.

 

Ing. Josef Kotál

odbor ŽP

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku