Datum stránky: 3.5.2016

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení?

Tuky do kanalizace nepatří.

 

V měsíci dubnu bylo po městě rozmístěno dalších 6 separačních nádob na sběr tuků a olejů po smažení. Najdete je v těchto lokalitách: Kaplířova 69 – parkoviště u Městské policie, K. Weise – parkoviště, Špidrova – parkoviště u COOPu, Čelakovského 401, Pražská 202, Mírová 431 – za Detvou.

Připomínáme stávající lokality na sběr tuků a olejů: K Rokli 494, Luční 498, Mírová 454, SNP 466, Klostermannova 367 a Mírová 422. Dále pak je možno odevzdávat tyto odpady ve sběrném dvoře ve Sklářské ulici.

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad. S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Žádáme občany, aby  je shromažďovali do použitých PVC obalů (PET lahve atd.) a ukládali do určených separačních nádob.

 popelnice

 

Marie Hejlková, odbor ŽP

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku