Datum stránky: 27.3.2017

J A R N Í   Ú K L I D

 

 

Jménem města Vimperk a jménem firmy Městské služby Vimperk, s.r.o. si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při „Jarním úklidu“, který bude probíhat ve spádových obcích města Vimperk,  v každé osadě budou kontejnery přistaveny 1 den v těchto termínech:

Hrabice, U Sloupů, Cejsice, Křesánov    8.4.2017                                     

Výškovice, Sudslavice, Skláře                 9.4.2017

 

Boubská, Bořanovice, Pravětín             22.4.2017       

Lipka, Korkusova Huť, Klášterec           23.4.2017                                   

  

V každé obci budou  vždy umístěny 2 velké kontejnery a 1 malý kontejner:

1. na OBJEMNÝ ODPAD ( odpad, který se nevejde do popelnice – matrace, lina, koberce, nábytek, aj.)

2. na ŽELEZNÝ ŠROT

V uvedených termínech budou  kontejnery přistaveny vždy v 8,00 hod. ráno a budou odváženy v 17,00 hod.

Další skupinu odpadů tvoří  elektroodpad, kam patří např. lednice, rádia, televize, pračky, sporáky, žehličky atd., který je možno odkládat u prodejců těchto výrobků, pro něž povinnost zpětného odběru vyplývá ze zákona o odpadech, případně do sběrného dvora (rovněž zdarma). Ve dnech jarního úklidu je možno tento odpad odložit do malých kontejnerů, které budou  na stanovištích také k dispozici.   

Do malých kontejnerů je rovněž možno odkládat nebezpečný odpad (nádoby od barev a lepidel, obaly od sprejů, aj.)

 

Pneumatiky  při jarním úklidu neodkládejte u přistavených kontejnerů, ale odevzdávejte je v prodejnách, kde byly zakoupeny – povinnost zpětného odběru dle  zákona o odpadech.

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku