Datum stránky: 3.4.2012

J A R N Í  Ú K L I D  2012


Jménem města Vimperk a jménem firmy Městské služby Vimperk, s.r.o. si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při „Jarním úklidu", který bude probíhat ve spádových obcích města Vimperk v těchto termínech:

Hrabice,Cejsice, Křesánov 14.4. - 15.4.2012
Výškovice, Sudslavice, Skláře 21.4. - 22.4.2012
Lipka, Korkusova Huť, Klášterec 28.4. - 29.4.2012
Boubská, Bořanovice, Pravětín 5.5. - 6.5.2012

V každé obci budou vždy umístěny 2 kontejnery:

1. na OBJEMNÝ ODPAD ( odpad, který se nevejde do popelnice - matrace, lina, koberce, nábytek, ...).

2. na ŽELEZNÝ ŠROT

V uvedených termínech budou kontejnery přistaveny vždy v 8,00 hod. ráno a budou odváženy v 17,00 hod.

Další skupinu odpadů tvoří elektroodpad, kam patří např. lednice, rádia, televize, pračky, sporáky, žehličky atd., který je možno odkládat u prodejců těchto výrobků, pro něž povinnost zpětného odběru vyplývá ze zákona o odpadech, případně do sběrného dvora (rovněž zdarma). Ve dnech jarního úklidu je možno tento odpad odložit do malých kontejnerů, které budou na stanovištích také k dispozici.
Do malých kontejnerů je rovněž možno odkládat nebezpečný odpad (nádoby od barev a lepidel, obaly od sprejů, ...).

Veškeré odpady je možno odkládat do sběrného dvora ve Sklářské ulici ve Vimperku v průběhu celého roku. Pro občany Vimperka a jeho osad je uložení zdarma.

Chtěli bychom Vás požádat o důsledné třídění ukládaného odpadu. V případě, že odpad bude v kontejnerech netříděný, budeme nuceni odpad znovu třídit a celá akce se tím výrazně prodraží a doplatíme na ni všichni při stanovení poplatku v příštím roce. Pokud nebudou dodržena tato základní pravidla, bude jarní úklid v příštích letech zrušen.


Další informace poskytnou:
Ing. Marie Hejlková tel. 388 402 229, 602 527 07
Ing. Jan Král tel. 606 664 949

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku