Datum stránky: 8.4.2013

 

J A R N Í   Ú K L I D

 

 

Jménem města Vimperk a jménem firmy Městské služby Vimperk, s.r.o. si Vás dovolujeme požádat o spolupráci při „Jarním úklidu", který bude probíhat ve spádových obcích města Vimperk  v těchto termínech:

          

 

Hrabice,Cejsice, Křesánov                                            13.4. - 14.4.2013                               

Výškovice, Sudslavice, Skláře                                      20.4. - 21.4.2013                                       

Lipka, Korkusova Huť, Klášterec                                  27.4. - 28.4.2013

Boubská, Bořanovice, Pravětín                                    4.5.  -   5.5.2013

 

V každé obci budou  vždy umístěny 2 velké kontejnery a 1 malý kontejner:

 

1. na OBJEMNÝ ODPAD ( odpad, který se nevejde do popelnice - matrace, lina, koberce, nábytek, ...).

 

2. na ŽELEZNÝ ŠROT

 

V uvedených termínech budou  kontejnery přistaveny vždy v 8,00 hod. ráno a budou odváženy v 17,00 hod.

 

Další skupinu odpadů tvoří  elektroodpad, kam patří např. lednice, rádia, televize, pračky, sporáky, žehličky atd., který je možno odkládat u prodejců těchto výrobků, pro něž povinnost zpětného odběru vyplývá ze zákona o odpadech, případně do sběrného dvora (rovněž zdarma). Ve dnech jarního úklidu je možno tento odpad odložit do malých kontejnerů, které budou  na stanovištích také k dispozici.   

Do malých kontejnerů je rovněž možno odkládat nebezpečný odpad (nádoby od barev a lepidel, obaly od sprejů, ...).

 

Veškeré odpady je možno odkládat do sběrného dvora ve Sklářské ulici ve Vimperku  v průběhu celého roku. Pro občany Vimperka a jeho osad je uložení zdarma.

 

Chtěli bychom Vás požádat o důsledné třídění ukládaného odpadu. V případě, že odpad bude v kontejnerech netříděný, budeme nuceni odpad znovu třídit a celá akce se tím výrazně prodraží a doplatíme na ni všichni při stanovení poplatku v příštím roce. Pokud nebudou dodržena tato základní pravidla, bude jarní úklid v příštích letech zrušen

 

 

Další informace poskytnou:

Ing. Marie Hejlková  tel. 388 402 229, 602 527 07

Ing. Jan Král tel. 606 664 949

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku