Datum stránky: 12.12.2012

Jihočeši třídí odpady 2012

12/12/2012


Město Vimperk se umístilo na 1. místě v  celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži „Jihočeši třídí odpady 2012" v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje a Město Vimperk je tedy nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje pro rok 2012. Cenu převzal z rukou zástupců Jihočeského kraje a společnosti EKO-KOM a.s. dne 12.12.2012 starosta města Vimperk Ing. Bohumil Petrášek a vedoucí odboru ŽP Ing. Josef Kotál.

Soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj a obalová společnost EKO-KOM a.s. V této soutěži je hodnoceno množství vytříděných kilogramů plastů, skla, nápojových kartonů a  papíru v přepočtu na obyvatele, úspěšnost třídění - poměr mezi celkovým množstvím vytříděných využitelných složek odpadů uvedených výše a množstvím směsného komunálního odpadu, dále kvalita evidence odpadů a provádění osvětové činnosti. Město Vimperk se díky práci odboru životního prostředí, ale především díky aktivitě a zodpovědnému přístupu občanů ke třídění umístilo na 1. místě, za které získalo diplom a peněžní dar v hodnotě 23 000 Kč, který bude použit na nákup laviček a  dalšího mobiliáře z recyklovaných materiálů. Vimperk tak zopakoval své vítězství z roku 2009 a zároveň obhájil loňské prvenství.

Současně probíhala i soutěž obcí s rozšířenou působností, kde byly obce hodnoceny za třídění na celém území obce s rozšířenou působností v přepočtu na jednoho obyvatele a za aktivní spolupráci s obcemi.  V této soutěži se ORP Vimperk umístila též na prvním místě. Zde patří poděkování všem obcím na území ORP Vimperk, zejména pak obci Borová Lada za první místo a obci Nové Hutě za druhé místo v kategorii obcí do 500 obyvatel a obci Svatá Maří za třetí místo v kategorii od 500 do 2000 obyvatel.

 

 

Ing. Josef Kotál

odbor ŽP

 

Jihočeši třídí odpady 2012 - společná

Jihočeši třídí odpady 2012 - diplom1

Jihočeši třídí odpady 2012 - diplom2

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku