Datum stránky: 4.8.2016

Kam odevzdat staré pneumatiky?

Chtěli bychom informovat občany o další možnosti odevzdávání starých pneumatik. Od 1. srpna 2016 můžete pneumatiky odevzdávat ve firmě ČSAD JIHOTRANS a.s. ve Špidrově ulici čp. 80. Podrobnosti jak postupovat při odevzdání pneumatik naleznete ZDE [PDF 42 kB].

Zároveň upozorňujeme, že stále platí povinnost zpětného odběru dle § 38 odst. 1 b) zákona o odpadech, kdy poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků (zde pneumatik) informovat konečného uživatele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně po celou provozní dobu, bez nároku na úplatu a bez vázání na nákup zboží. Jednoduše řečeno – každý prodejce pneumatik je povinen od Vás staré pneumatiky odebrat a vy nemusíte nic platit.

Pokud staré pneumatiky odložíte u sběrného dvora nebo u popelnic, nedejbože v lese, město Vimperk je nuceno hradit náklady na jejich likvidaci. Tyto náklady se v konečném důsledku promítnou do místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

Prosíme tedy občany, ať ve vlastním zájmu využijí výše uvedené možnosti a neodkládají pneumatiky před vraty sběrného dvora, popřípadě jinde.

 

Marie Hejlková
odbor Žp

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku