Komise a výbory

Jednací řád zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města

Zápis ze zasedání výboru se po projednání v zastupitelstvu bez osobních údajů a dalších zákonem chráněných údajů s vyjádřením orgánu, popřípadě zaměstnance, jejichž činnost se kontrola týkala, bude zveřejňován na webových stránkách města do 15 pracovních dnů od zasedání zastupitelstva po dobu 6 měsíců.

Bytová komise

Předseda: Iveta Preslová

Členové: Milada Chválová, Mgr. Václav Jakš, Bc. Daniel Kaifer, Eva Zacharová, Lukáš Sýs

Zápisy ze zasedání bytové komise nejsou vzhledem k velkému obsahu zákonem chráněných údajů zveřejňovány. K jednotlivým bodům zápisu je radou města přijímáno samostatné usnesení (viz zápisy RM).

Dopravní komise

Předseda: Mgr. Karel Střeleček

Členové: Jaroslav Flachs, Bc. Václav Kalous, Petr Nový, Milan Kobera, Petr Květoň, Ing. Bohumil Petrášek

Zápisy: 04.09.2018 [PDF 0,7 MB]; 13.03.2018 [PDF 1,1 MB]

Dozorčí rada Městských lesů, s.r.o.

Předseda: Ing. Karel Schwamberger

Členové: Ing. Luděk Velen, Ing. Zdeňka Šartnerová

Zápisy:

Dozorčí rada MěSD, s.r.o.

Předseda: Martina Malíková

Členové: Ing. Petr Bednarčík, Iveta Preslová

Zápisy:

Dozorčí rada Městských služeb

Předseda: Zdeněk Kutil

Členové: Mgr. Karel Střeleček, Jan Koller

Zápisy:

Finanční výbor

Předseda: Ing. Bohumil Petrášek

Členové: Ing. Martin Paštika, Marie Hrabáková, Libor Kudláč, Jiří Zídek

Zápisy: 30.11. a 03.12.2018 [PDF 2 MB]; 14.06.2018 [PDF 617 kB]; 09.05.2018 [PDF 468 kB]; 11.01.2018 [PDF 182 kB];

Komise prevence

Předseda:

Členové: Ing. Dana Frnochová, MVDr. Šárka Janásková, Mgr. Jan Kurz, Mgr. Vladislava Lehečková, Bc. Kamil Podzimek, Mgr. Vladan Pokorný, Iveta Preslová, Mgr. Martina Slámová, Bc. Romana Trojanská,

Zápisy:  12.9.2018 [PDF 708 kB]; 11.04.2018 [PDF 713 kB]; 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Předseda: Mgr. Jana Korbelová

Tajemník: Štěpánka Válková

Členové: Mgr. Vladislava Lehečková, Mgr. Vladan Pokorný, Bc. Dana Seberová, Bc. Barbora Švarzbergerová, Bc. Helena Švehlová

Zápisy ze zasedání komise pro sociálně právní ochranu dětí nejsou kvůli závažnosti a přísné neveřejnosti projednávané problematiky zveřejňovány.

Kontrolní výbor

Předseda: Martin Vališ Dis.

Členové:  Jan Hanžl, Jiří Sušila, Hana Sovová, Mgr. Pavel Dvořák

Zápisy kontrolního výboru

Kulturní komise

Předseda: Mgr. Dagmar Rückerová

Členové: Lenka Doubková, Tomáš Koška, Mgr. Zdeněk Kuncl, Jaroslav Pulkrábek, František Suchý

Zápisy: 20.6.2018 [PDF 44 kB]; 21.3.2018 [PDF 753 kB]; 07.02.2018 [PDF 923 kB]; 11.01.2018 [PDF 1,1 MB]

Osadní výbor Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice

Předseda: Radoslav Myslík

Členové: Radek Jakubů, Zdeňka Krýchová, Pavel Mrázek, Eva Šebestová

Zápisy: 13.02.2018 [PDF 457 kB];

Osadní výbor Bořanovice

Předseda: Jan Mráz

Členové: Václav Doule, Petr Sakař

Zápisy:

Osadní výbor Lipka

Předseda: Blanka Kramářová

Členové: Ing. Ondřej Matějka, Martin Strnad

Zápisy:

Osadní výbor U Sloupů

Předseda: Hana Košnarová

Členové: Pavlína Hujdová, Jaroslava Wolfová

Zápisy:

Povodňová komise

Předseda: Mgr. Pavel Dvořák

Místopředseda: Ing. Josef Kotál

Členové: Pavel Filip, Ing. Michal Janče, Ing. Jan Král, , Vladimír Myslík, Jan Novotný, Bc. Renata Samohejlová

Zápisy:

Redakční rada Vimperských novin

Šéfredaktor: Mgr. et Mgr. Adéla Jiříková

Členové: Mgr. Alžběta Rückerová, Karel Beránek, Jan Viener, Ladislav Marek

Zápisy redakční rady Vimperských novin

Sportovní komise

Předseda: Ing. Karel Hudeček

Členové: Mgr. Josef Bejček, Ing. Jan Král, Libor Kudláč, Jiří Lutovský, Pavel Předota, Jaroslav Uhlík

Zápisy: 20.9.2018 [PDF 1,7 MB]; 12.06.2018 [PDF 947 kB]; 22.05.2018 [PDF 721 kB]

Výbor pro rozvoj města

Předseda: Ing. Petr Samek

Členové: Jiří Formánek, Mgr. Dagmar Rückerová, Lukáš Sýs, Ing.arch. Karel Harazim, MVDr. Šárka Janásková, PHDr. Ladislav Čepička

Zápisy: 03.05.2018 [PDF 1 MB]; 23.03.2018 [PDF 468 kB]; 08.02.2018 [PDF 3,6 MB]

Aktuality

24.1.2019

V Nemocnici Prachatice a.s. budou v rámci středoškolského vzdělání praktikovat PRAKTICKÉ SESTRY, které se budou vzdělávat na SPgŠ a VOŠ Prachatice.

Každé zdravotnické zařízení potřebuje kvalitní odborný personál pro zajištění zdravotní péče na vysoké úrovni. Potřebuje lidi hlavně ze svého regionu, protože mají pozitivní vztah k dané oblasti a lidem, kteří tam žijí.

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

18.1.2019

Pozvánka na čtvrté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v pondělí 28.1.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

2.1.2019

Výběrové řízení - ředitel MěKS

Město Vimperk, se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6/2, PSČ 385 17, IČO 00250805 vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici - ředitel Městského kulturního střediska Vimperk.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku