Komise a výbory

Jednací řád zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města

Zápis ze zasedání výboru se po projednání v zastupitelstvu bez osobních údajů a dalších zákonem chráněných údajů s vyjádřením orgánu, popřípadě zaměstnance, jejichž činnost se kontrola týkala, bude zveřejňován na webových stránkách města do 15 pracovních dnů od zasedání zastupitelstva po dobu 6 měsíců.

Bytová komise

Předseda: Iveta Preslová

Členové: Milada Chválová, Mgr. Václav Jakš, Bc. Daniel Kaifer, Eva Zacharová, Lukáš Sýs

Zápisy ze zasedání bytové komise nejsou vzhledem k velkému obsahu zákonem chráněných údajů zveřejňovány. K jednotlivým bodům zápisu je radou města přijímáno samostatné usnesení (viz zápisy RM).

Dopravní komise

Předseda: Mgr. Karel Střeleček

Členové: Jaroslav Flachs, Bc. Václav Kalous, Petr Nový, Milan Kobera, Petr Květoň, Ing. Bohumil Petrášek

Zápisy: 04.09.2018 [PDF 0,7 MB]; 13.03.2018 [PDF 1,1 MB]

Dozorčí rada Městských lesů, s.r.o.

Předseda: Ing. Karel Schwamberger

Členové: Ing. Luděk Velen, Ing. Zdeňka Šartnerová

Zápisy:

Dozorčí rada MěSD, s.r.o.

Předseda: Martina Malíková

Členové: Ing. Petr Bednarčík, Iveta Preslová

Zápisy:

Dozorčí rada Městských služeb

Předseda: Zdeněk Kutil

Členové: Mgr. Karel Střeleček, Jan Koller

Zápisy:

Finanční výbor

Předseda: Tomáš Koška

Členové: Jan Koller, Jiří Zídek, Ing. Miloš Juha, Věra Vávrová

Zápisy: 14.06.2018 [PDF 617 kB]; 09.05.2018 [PDF 468 kB]; 11.01.2018 [PDF 182 kB];

Komise prevence

Předseda: Peter Macorlík

Členové: Ing. Dana Frnochová, MVDr. Šárka Janásková, Mgr. Jan Kurz, Mgr. Vladislava Lehečková, Bc. Kamil Podzimek, Mgr. Vladan Pokorný, Iveta Preslová, Mgr. Martina Slámová, Bc. Romana Trojanská,

Zápisy: 11.04.2018 [PDF 713 kB]; 

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Předseda: Mgr. Jana Korbelová

Tajemník: Štěpánka Válková

Členové: Mgr. Vladislava Lehečková, Peter Macorlík, Mgr. Vladan Pokorný, Bc. Dana Seberová, Bc. Barbora Švarzbergerová, Bc. Helena Švehlová

Zápisy ze zasedání komise pro sociálně právní ochranu dětí nejsou kvůli závažnosti a přísné neveřejnosti projednávané problematiky zveřejňovány.

Kontrolní výbor

Předseda: MVDr. Šárka Janásková

Členové:  Hana Sovová, Ing. Milan Straka, Karel Beránek, PhDr. Ladislav Čepička

Zápisy kontrolního výboru

Kulturní komise

Předseda: Mgr. Dagmar Rückerová

Členové: Lenka Doubková, Tomáš Koška, Mgr. Zdeněk Kuncl, Jaroslav Pulkrábek, František Suchý

Zápisy: 20.6.2018 [PDF 44 kB]; 21.3.2018 [PDF 753 kB]; 07.02.2018 [PDF 923 kB]; 11.01.2018 [PDF 1,1 MB]

Osadní výbor Hrabice, Křesánov, Cejsice a Modlenice

Předseda: Radoslav Myslík

Členové: Radek Jakubů, Zdeňka Krýchová, Pavel Mrázek, Eva Šebestová

Zápisy: 13.02.2018 [PDF 457 kB];

Osadní výbor Bořanovice

Předseda: Jan Mráz

Členové: Václav Doule, Petr Sakař

Zápisy:

Osadní výbor Lipka

Předseda: Blanka Kramářová

Členové: Ing. Ondřej Matějka, Martin Strnad

Zápisy:

Osadní výbor U Sloupů

Předseda: Hana Košnarová

Členové: Pavlína Hujdová, Jaroslava Wolfová

Zápisy:

Povodňová komise

Předseda: Mgr. Pavel Dvořák

Místopředseda: Ing. Josef Kotál

Členové: Pavel Filip, Ing. Michal Janče, Ing. Jan Král, Peter Macorlík, Vladimír Myslík, Jan Novotný, Bc. Renata Samohejlová

Zápisy:

Redakční rada Vimperských novin

Šéfredaktor: Jaroslav Pulkrábek

Členové: Mgr. Roman Hajník, Miroslava Höhneova, Barbora Podlešáková, Petr Marek, Jan Kortus

Zápisy redakční rady Vimperských novin

Sportovní komise

Předseda: Ing. Karel Hudeček

Členové: Mgr. Josef Bejček, Ing. Jan Král, Libor Kudláč, Jiří Lutovský, Pavel Předota, Jaroslav Uhlík

Zápisy: 12.06.2018 [PDF 947 kB]; 22.05.2018 [PDF 721 kB]

Výbor pro rozvoj města

Předseda: Zdeněk Kutil

Členové: Ing. Milan Dutka, Bc. Karel Harazim, Ing. Jan Král, Ing. Milan Straka, CSc., Jiří Vávra ml.

Zápisy: 03.05.2018 [PDF 1 MB]; 23.03.2018 [PDF 468 kB]; 08.02.2018 [PDF 3,6 MB]

Aktuality

21.9.2018

Informace o plánované uzavírce silnice 1/4 nad Vimperkem

Ve dnech od 24.9.2018 do 3.10. 2018 bude správce železniční trati provádět rekonstrukci železničního přejezdu na silnici 1/4 Vimperk – Strážný a doplnění závor na přejezdu nad městem Vimperk.

19.9.2018

Omezení provozu Městského úřadu ve Vimperku z důvodu přerušení dodávky elektrického proudu dodavatelem E.ON České Budějovice.

Dne 27.09.2018 (čtvrtek) od 10,00 do 14,00 bude přerušena dodávka elektrického proudu v budově Městském úřadu Vimperk Steinbrenerova 6 a Náměstí 8 z důvodu provádění pravidelných čtyřletých revizí silových zařízení a trafostanic dodavatelem elektrické energie společností E.ON.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku