Datum stránky: 22.8.2011

Kompostárna je otevřena pro veřejnost

 

Nevíte kam s trávou, listím a dalším odpadem ze zahrad? Již máme pro Vás řešení.

 

Po téměř čtyřletém úsilí se podařilo dokončit projekt „Systém nakládání s bioodpady Vimperk". Celkové náklady akce byly stanoveny na 31 386 082,- Kč bez DPH. Dotace ze SFŽP činila 1 569 304,-Kč a z evropských fondů 26 678 170,- Kč. Celkem byla akce podpořena částkou 28 247 474,- Kč, což tvořilo 90 % celkových nákladů.

Hlavní součástí projektu byla stavba kontejnerové kompostárny s možností zpracování téměř všech druhů biologicky rozložitelných odpadů - trávy, listí, větví, sena, slámy, odpadů z kuchyní, kalů a dalších. Dne 26.8.2011 byla kompostárna zkolaudována a v průběhu srpna uvedena do provozu. Jaké služby poskytne Vám občanům? V tuto chvíli není ještě přesně stanoven způsob sběru biologických odpadů od občanů. Variant, jak bioodpady sbírat je několik a pravděpodobně je bude možné kombinovat. Jaké jsou tedy varianty?

  1. Občan s trvalým pobytem ve Vimperku (dále jen občan) si bioodpad sám na zahradě naloží např. na káru za autem a odveze na kompostárnu, kde ho zdarma odevzdá.
  2. Občan si objedná dopravu u Městských služeb, které mu přistaví kontejner a následně odpad odvezou. Občan bude hradit dopravu, uložení bude zdarma.
  3. K zahrádkářským koloniím osadíme trvale velkoobjemové  kontejnery, které na zavolání odvezou Městské služby. Podmínkou udržení této služby je dodržení čistoty bioodpadů (bez kamení, plastů, železa a dalších nerozložitelných příměsí).
  4. V sezóně (jaro, podzim?) přistavíme např. do ulice s rodinnými domy velkoobjemový kontejner a občané do něj uloží přebytečný bioodpad např. ze zahradních kompostů.
  5. K bytovým domům a panelovým domům umístíme hnědé plastové popelnice na bioodpad (objem 240 l) a občané zde budou moci ukládat zbytky z kuchyní a ostatní bioodpady.

Jistě existují i další možnosti a budeme je společně hledat a já uvítám Vaše další nápady a přání. Musíme ale mít vždy na paměti, že i toto bude něco stát. Společně s Městskými službami se budeme snažit náklady minimalizovat a hledat další prostředky, např. tím, že se již nyní podařilo zlevnit svoz papíru a plastů a tyto prostředky můžeme přesunout na částečnou úhradu nákladů nakládání bioodpady.

 

První varianta je tu pro vás již od 3.září 2011. Tímto dnem, a dále každou sobotu do konce října, v době od 15:00 do 18:00 hod., můžou občané s trvalým pobytem ve Vimperku (občanku s sebou) bioodpad přivážet na Kompostárnu Vimperk, kde ho zdarma předají obsluze.

 

Kam bioodpad povezete?

 

Z Vimperka směr Strakonice, po levé straně končí paneláky a Vy odbočíte vpravo podél plechových garáží ke kotelně a k městské čistírně odpadních vod. Před vjezdem do čistírny je nový areál „Kompostárny Vimperk".

Zde je odkaz na mapu s vyznačením polohy nové kompostárny.

Více informací o Kompostárně Vimperk naleznete na http://www.vimperk.cz, záložka životní prostředí – aktuality.

 

Ing. Josef Kotál

vedoucí odboru ŽP

 

kompostárna banner eu

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku