Kontakty na Odbor investic a údržby MÚ Vimperk

Adresa: Steinbrenerova 6, Vimperk 385 17

Ing. Michal Janče
vedoucí
388 402 234
602 368 575
Marcela Kobrová
technik
388 402 266
778 542 689
Petr Květoň
technik, zimní údržba
388 402 259
724 176 543
Josef Mistr
technik, zimní údržba
388 402 259
602 491 547
Alena Szabová
technik, dotace
388 402 266
725 111 854

Aktuality

7.2.2019

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY VIMPERK Výzva pro rok 2019

Účelem Programu regenerace Městské památkové zóny Vimperk (dále také jen „Program“) je podpora péče o zachování hmotného kulturního dědictví našich předků. Program má podpořit záměry vlastníků nemovitých i movitých kulturních památek nacházejících se na území Městské památkové zóny Vimperk, (dále jen „MPZ Vimperk“), jež přispějí k záchraně historicky nejcennějších částí města či jeho nejcennějších movitých součástí.

archív

Akce ve Vimperku