Datum stránky: 9.3.2012

Konzultační dny - památková péče

Vlastník kulturní památky nebo vlastník (správce, uživatel) nemovitosti v památkově chráněném území má možnost v případě jejich zamýšlené obnovy využít bezplatnou odbornou pomoc  Národního památkového ústavu. Ve snaze přiblížit občanům co nejvíce tuto službu domluvil Městský úřad Vimperk s Národním památkovým ústavem, územní odborné pracoviště České Budějovice (NPÚ), systém pravidelných konzultací přímo ve Vimperku (event. i v dalších místech, které spadají do správního obvodu ORP Vimperk). Konzultace se konají na konkrétním místě na konkrétní požádání vždy za přítomnosti odborného garanta území, nebo podle povahy věci  za přítomnosti dalšího odborného pracovníka NPÚ (specialisty na restaurování, specialisty na historické zahrady, parku a krajinu, specialisty na technické památky  apod.), a pracovníka státní památkové péče MÚ Vimperk. 

Předpokládané termíny konzultací v prvním pololetí roku 2012: 

1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 14.6.

 

Termíny se mohou měnit v souvislosti s dalšími pracovními povinnostmi pracovníků památkové péče. O nejbližším termínu konání konzultačního dne naleznete vždy informaci v Aktualitách nebo na stránce oddělení památkové péče MÚ Vimperk. Schůzku je potřeba předem domluvit na telefonním čísle 388 402 265.

 

Konzultace s odborným garantem území ORP Vimperk si je možné dohodnout i mimo uvedené konzultační dny v sídle Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Kontakt: Ing. arch. Radek Liška - 387 312 140, linka 126.

 

Nejbližší konzultační den se koná ve čtvrtek 12. dubna 2012.

 

MÚ Vimperk, OŠKCR - památková péče,

Mgr. Jitka Kotrbová

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku