Datum stránky: 8.6.2012

Křišťálovou popelnici za nejlepší odpadové hospodářství získal Vimperk.

Na slavnostním večeru v Hradci Králové byly v rámci konference „Odpady a obce" oznámeny výsledky celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popelnici" za rok 2011. Ceny předali zástupci autorizované společnosti EKO-KOM, která je vyhlašovatelem soutěže.
Absolutním vítězem celostátní soutěže se stalo město Vimperk, jehož zástupci získali putovní Křišťálovou popelnici a spolu s ní šek na 150 tisíc korun.
V soutěži se hodnotí odpadové hospodářství města jako celek, zejména míra aktivity, komplexnost hospodaření, dosažené výsledky v oblasti nakládání s komunálním odpadem, informovanost obyvatel atd. Do soutěže jsou automaticky zahrnuty všechny obce využívající systém EKO-KOM. Těchto obcí je v současné době zapojeno téměř 6 000.
Výsledek je velmi významným ohodnocením aktivity občanů města při třídění odpadů a zároveň se stal oceněním pro práci pracovníků odboru životního prostředí Města Vimperk a Městských služeb s.r.o.
Místostarostka Vimperka Jaroslava Martanová nám řekla: "První místo je výsledkem dobré práce občanů města. Zároveň je to závazek do letošního roku 2012". Vedoucí odboru životního prostředí Josef Kotál ji doplňuje: „Ocenění si velmi vážím, neboť nám potvrzuje, že odpadové hospodářství našeho města je na vysoké úrovni a jdeme správným směrem. Zároveň bych chtěl z tohoto místa poděkovat občanům Vimperka za aktivní přístup ke třídění odpadů a mým kolegům na odboru životního prostředí za dlouholetou a někdy obtížnou práci na tomto úseku. Poděkování patří i pracovníkům Městských služeb, kteří pro nás všechny zajišťují tuto velmi důležitou službu".

 

Fotografie z předávání 

Předávání ceny a diplomu - Křišťálová popelnice 2012

Křišťálová popelnice 2012 - vítězové

Křišťálová popelnice 2012

Křišťálová popelnice 2012 - diplom

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku