Lesy za vodu

Tak by se dala nazvat směna, kterou v pondělí jednohlasně schválilo vimperské zastupitelstvo. Jednatel Městských lesů Stanislav Hlava předložil návrh, kterým město získá vodárnu a vodovodní řád zásobující obec Lipku. Dosavadní majitel, kterým jsou lesy ČR, odmítl převést vodovodní systém v hodnotě více než tři milióny korun bezplatně a tak se jako nejvhodnější zdá, směnit ho za obecní lesy, které jsou roztroušeny, či obklopeny lesy státními. „Touto směnou by se pouze napravily nesmyslné majetkové vztahy, kdy vodovod vlastní ten, kdo ho nepotřebuje a ani není k takovýmto účelům zřízen “ uvedl důvod transakce Stanislav Hlava. Jedním z návrhů bylo, nechat vodovod Lesům do doby, než jim dojde trpělivost a sami se zařízení rádi zbaví zdarma. „To by ale spíše znamenalo, že Lesy budou nuceny promítnou veškeré náklady na údržbu tohoto zařízení do ceny vody a ta může vystoupat neúměrně vysoko,“ reagoval na návrh místostarosta Jaroslav Zámečník. Po získání by vodovodní systém obhospodařovala stejná společnost, která zajišťuje služby spojené s životodárnou tekutinou i ve Vimperku.

Jaroslav Pulkrábek (vyšlo v Listech Prachaticka 15.3.06)

lesy za vodu

Foto: Stanislav Hlava přednesl zastupitelům návrh směny, kterým by město získalo vodovodní systém zásobující obec Lipku.

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk, které se uskuteční 26.02.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku