Malování v parku 4. 10. 2014

V sobotu 4. října 2014 - na Mezinárodní den zvířat - pořádalo Občanské sdružení Stanislavy Chumanové "Malování v parku" pro děti. Akce proběhla v nedávno naším sdružením zbudovaném Parku nad pekárnou.

Malovala se zvířátka a nezůstalo jen u toho....   Dětem o ptáčcích, způsobu jejich krmení atd. povídal pan Míra Drabež –  zkušený ornitolog. Podle jeho pokynů potom pan Petrášek, Vávra a paní Martanová za pomoci občanů umístnili v Parku nad pekárnou 4 budky pro ptáky a 2 krmítka. Budky a krmítka zdarma vyrobila Správa NP a CHKO Šumava. Na otázky o zvířátkách dětem odpovídala MVDr. Šárka Janásková.

Odměnou pro děti, které malovaly pod dohledem výtvarnice Mirky Fridrichové, byly bonbóny z Pizzerie Marco.

Děkujeme všem, kteří nás při této pěkné akci podpořili.

Doufáme, že i ptáčkům, o které se budou děti a občané sídliště starat, se bude v Parku nad pekárnou líbit.

Fotografie nám laskavě poskytl pan Zdeněk Formánek.

Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014
Malování v parku 4. 10. 2014

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku