Máte zájem o kompostér?Město Vimperk opět využilo nabídky SMOJK (Svaz měst  a obcí Jihočeského kraje), který získal dotaci na pořízení zahradních kompostérů a získalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 1 050 l. 

Vysoutěžená cena kompostéru (objem 1 050 l ) v rámci projektu je 4 222,90 Kč vč. DPH.

Půjčitel (SMOJK) čerpá na pořízení kompostérů 85 % dotaci na uznatelné náklady z OPŽP (Operační program životního prostředí).

Vypůjčitel (město Vimperk) se podílí na úhradě spoluúčasti v projektu částkou ve výši 15% z ceny předávaných kompostérů – 63 343,50 Kč/100 ks kompostérů.

Konečný uživatel (občan) uhradí půjčiteli (městu Vimperk) spoluúčast na pořízení kompostéru a ta tvoří 15 % z ceny kompostéru - 633,44 Kč.

Občanům budou tyto kompostéry distribuovány proti podpisu jednoduché smlouvy o výpůjčce. Spoluúčast občanů je 634 ,- Kč za jeden kompostér. Výpůjčka bude po dobu pěti let a poté přejdou kompostéry bezplatně do vlastnictví občanů.

Kdo může o kompostér požádat:

  1. Občan, který  umístí kompostér na pozemek v katastrálním území Vimperk nebo v katastrálním území jeho osad (např. Arnoštka, Boubská, Bořanovice…). Kompostér bude na těchto pozemcích umístěn minimálně po dobu 5 let.
  2. Občan, který získal kompostér od města Vimperk v roce 2011 (uplynulo více jak 5 let a tak může žádat o nový).
  3. Občan, který získal kompostér od města Vimperk v roce 2015 nebo 2016 a jeho pozemek, na kterém bude kompostér umístěn, má rozlohu větší než 600 m2    (vzhledem k velikosti pozemku může dostat druhý).
  4. Žadatel, který má pozemek větší než 600m2 může dostat kompostéry dva.


Pokud máte o kompostér zájem, ozvěte  se nám na níže uvedené kontakty.

 

      -  písemně na adresu: Městský úřad Vimperk, odbor ŽP, Steinbrenerova 6, 385 01       Vimperk

      -    telefonicky : 388 402 229, 602 527 070 Ing. Marie Hejlková

      -    e-mail: marie.hejlkova@mesto.vimperk.czkompostér

Národní park a CHKO Šumava Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

5.2.2018

Máte zájem o kompostér?

Město Vimperk opět využilo nabídky SMOJK (Svaz měst  a obcí Jihočeského kraje), který získal dotaci na pořízení zahradních kompostérů a získalo 100 ks těchto kompostérů o objemu 1 050 l.

archív

Akce ve Vimperku