Datum stránky: 2.7.2012

Pojďme třídit bioodpad.

BioodpadMěsto Vimperk ve spolupráci s Městskými službami Vimperk, s.r.o. nabízí občanům města Vimperk v rámci projektu „Systém shromažďování, svozu a přepravy bioodpadů a systém shromažďování a přepravy obalových odpadů (papír, plasty, nápojový karton) ve Vimperku" umístění odpadových nádob na biologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad.
Jedná se o speciální hnědé plastové nádoby na bioodpad o objemu 240 l, které budou určeny výhradně pro shromažďování bioodpadu z domácností.
Do těchto nádob budou moci občané ukládat zbytky z kuchyní a drobné bioodpady (například menší množství trávy, ostříhané květiny, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýlka, hnůj z chovu drobných zvířat - např. morčat, křečků; listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva).
V žádném případě nesmí tyto nádoby sloužit k ukládání směsného komunálního odpadu, ostatního a nebezpečného odpadu. Tím by docházelo k znehodnocení celého nákladu, který by musel být vyvezen na skládku odpadů a nemohl by být přijat do kompostárny. Tím by se celý proces opět značně prodražil.
Rozmístění nádob bude vycházet z požadavků občanů a bude směrováno zejména do těch lokalit, kde bude o třídění bioodpadu největší zájem. Nádoby budou vyváženy pravidelně v týdenních intervalech. Jedna nádoba se může využít i pro více domácností, např. pro jeden bytový nebo panelový dům. Tato varianta se jeví jako nejvhodnější, neboť nádoba se rychle naplní a nebudeme vyvážet poloprázdné nádoby. V tomto případě bude velmi důležitá ochota obyvatel domu udržet čistotu a odpovídající složení bioodpadu v nádobě.
Další možností je umístění u rodinných domků, zejména tam, kde zahrada je malá a lidé nechtějí kompostovat na zahradě. Zde je nutno ale říci, že to není ten nejvhodnější způsob a mnohem ekonomičtější a ekologičtější je pořízení např. kompostéru. Nicméně i v těchto případech se budeme snažit obyvatelům vyhovět.

Proč vlastně bioodpady třídit?
1) bioodpady na skládku nepatří - je to dáno zákonem, zabírají zbytečně místo na skládce, vznikají toxické plyny a výluhy
2) zpracování 1 tuny v kompostárně stojí 588,- Kč, uložení na skládku 740,- Kč (vše bez DPH)
3) bioodpady zpracováním dále využijeme a vracíme organickou hmotu zpět do půdy

Co patří do bioodpadu z domácnosti?
- jádřince, pecky z ovoce, listy a nať zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, živočišné zbytky - jako maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat, menší množství trávy, ostříhané květiny, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýlka, hnůj z chovu drobných zvířat, slepičí trus, listí, dřevní hmota, hobliny, piliny, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva.

Jak doma třídit?
Bioodpad z domácností je nutno shromažďovat odděleně od ostatního odpadu. Výhodné je odpad ukládat do nádob, které umožňují odvětrávání a vysoušení bioodpadu. Významně se tak snižuje hnití a tím i zápach bioodpadu.
Pro prvních 100 zájemců máme připraveny plastové pětilitrové uzavíratelné kbelíky na kuchyňské zbytky.
Předpokládáme, že nádoby rozmístíme v měsíci září 2012, kdy proběhne i první svoz bioodpadu.

Požadavky na přidělení speciálních nádob na bioodpad o objemu 240 litrů můžete hlásit na níže uvedený kontakt:
Marie Hejlková, tel: 388 402 229, 602 527 070
marie.hejlkova@mesto.vimperk.cz

Marie Hejlková, odbor ŽP

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku