Město má nové asistenty prevence kriminality

 

V rámci Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra pro rok 2013 obdrželo město na základě podané žádosti dotaci na zřízení dvou pracovních míst asistentů prevence kriminality u Městské policie Vimperk. Jedná se o pracovní místa na dobu určitou od května do konce roku 2013. Zájemci o tuto práci prošli výběrovým řízením, do kterého se přihlásilo celkem 14 uchazečů, z uchazečů byli vybráni Jan Bílý a Karel Ferenc. Od 2. května je možné tyto dva asistenty potkat ve městě, kde budou nápomocni městské policii v dohledu nad dodržováním pořádku a veřejného soužití.

Město má nové asistenty prevence kriminality

Úlohou asistentů je obchůzková činnost podle potřeb a pokynů městské policie se zaměřením na poškozování majetku, výtržnosti, narušování občanského soužití a také dohled nad dodržováním vyhlášek města. Asistenti prevence kriminality budou také působit v lokalitách  s kumulací obyvatel sociálně nepřizpůsobivých. Rovněž bude jejich úlohou přenášet své poznatky a postřehy, náměty či stížnosti občanů vedení města a městské policie.

 

Město Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku