Město pro byznys: Vimperk mezi nejlepšími

 VIMPERK a PRACHATICE - Vimperk je jedním z nejlepších měst v České republice pro podnikání. Vyplynulo to z celostátního hodnocení týdeníku Ekonom v rámci jeho výzkumu nazvaného Město pro byznys. Vimperk se umístil mezi více než dvěma stovkami měst na šestém místě a je na tom nejlépe v Jihočeském kraji. Naopak Prachatice patří mezi nejhorší místa pro podnikání. 

Týdeník Ekonom se hodnocením vhodnosti měst pro podnikání zabývá několik let. Hodnotí padesát kriterií v šesti kategoriích. Vimperk v těchto hodnoceních Prachatice pravidelně poráží. V celorepublikovém hodnocení Vimperk skončil šestý a vůbec nejlepší byl v kvalitě lokality. Dobře si vedl také v oblasti cen. 

   Prachatice v žebříčcích tradičně doplácí na to, jak je v nich draho a příznivě město také nehodnotí samotní podnikatelé. Celkově skončily Prachatice na 151. místě a v oblasti cen patří k nejhorším v Čechách. 

   Jediné v čem Prachatice těsně vynikly nad Vimperk je přístup veřejné správy. Do této kategorie patří například hospodaření obcí, podíl kapitálových výdajů města, úřední hodiny a počty úředníků nebo třeba informační otevřenost a podpora přístupu k internetu. Prachatice i Vimperk v této oblasti patří spíše k průměru. 

Tomáš Přibyl

www.prachatickonews.cz

 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku