Město Vimperk hledá zájemce o dřevěný kiosek v areálu zimního stadionu

Město Vimperk hledá zájemce na odkoupení dřevěného kiosku na zimním stadionu ve Vimperku.

Záměr na jeho prodej schválili na svém posledním jednání vimperští zastupitelé. Kiosek se nyní prodává obálkovou metodou. Zájemci mohou podat své písemné nabídky nejpozději do 13.4.2015 do 17 hodin v podatelně Městského úřadu Vimperk. 
„Podmínkou uzavření kupní smlouvy bude ujednání, že stavba bude z pozemku města odstraněna,“ uvádí Martin Kalous, vedoucí odboru hospodářského a bytového MěÚ Vimperk.

„Kiosek je dlouhá léta nevyužívaný a nezapadá do záměru dalšího využití areálu zimního stadionu,“ doplňuje Martin Kalous.

Uzavřená obálka s nabídkou musí být označena jménem, příjmením a adresou zájemce a nesmí chybět nápis „Záměr č. 15/8/20015 – neotvírat“.
„Předmětem prodeje je pouze dřevěná stavba. Pozemek pod stavbou zůstane města a po jejím odstranění bude upravený tak, aby sloužil potřebám areálu zimního stadionu,“ uzavírá Jaroslava Martanová, starostka města Vimperka.

Kiosek na zimním stadionu

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku