Datum stránky: 25.1.2010

Banner ROP

Město Vimperk zkolaudovalo

1. etapu sportovně-rekreačního areálu Vodník

V roce 2009 zahájilo město Vimperk rekonstrukci sportovně-rekreačního areálu Vodník a v současné době je zkolaudována 1. etapa. 90 % nákladů projektu bude hrazeno z dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.

Vodník rekonstrukce

Sportovně-rekreační areál Vodník se nachází na okraji města Vimperk směrem na Sušici a využíván je zejména v zimním období běžkaři. Dráha i další objekty v areálu byly však ve špatném stavu a byla nutná jejich rekonstrukce. Protože se jedná o akci za několik miliónů korun, rozhodlo se město pro využití dotace z Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, který kromě dalšího podporuje také projekty v oblasti cestovního ruchu. Žádost o dotaci na projekt zpracovala společnost GARANTA CZ a.s. z Českých Budějovic. „Náplň projektu se nám od počátku velmi líbila. Projekt komplexně řeší rekonstrukci sportovně-rekreačního areálu, který bude celoročně nabízet zajímavé služby a zároveň zlepší atraktivitu města Vimperk pro turisty. Věřili jsme, že projekt bude vybrán ke spolufinancování z ROP Jihozápad," uvedla zpracovatelka žádosti o dotaci Jaroslava Žemličková.

Vodník rekonstrukce

Projekt byl celkově rozdělen do dvou etap. V první etapě bylo zrekonstruováno sociální zázemí, přístřešek pro techniku a veřejné osvětlení. Stavební práce byly prováděny firmou Lesostavby Třeboň a.s., která zvítězila v zadávacím řízení. Až roztaje první sníh, budou započaty stavební práce na rekonstrukci a rozšíření asfaltové dráhy, která spadá do etapy druhé. Dodavatel těchto stavebních prací bude vybrán v zadávacím řízení, které se právě připravuje. Vybudovaná dráha bude sloužit hlavně in-line bruslařům, případně dalším sportovcům (např. cyklistům či skateboardistům) a v zimním období běžkařům. Výhodou areálu je vlastnictví sněžného děla, které zajistí zasněžení také v době, kdy je nedostatek sněhu.

Vodník rekonstrukce

Areál bude moci využívat prakticky kdokoliv - rodiny s dětmi, školy, dospělí, senioři i zdravotně postižení díky bezbariérovosti areálu. Cílem projektu je mimo jiné také naplňování zásad rovných příležitostí v souladu s politikou Evropské unie.

„Díky dotaci z ROP Jihozápad bude naše město zase o něco atraktivnější", vyjádřila své potěšení Marcela Kobrová z odboru investic a údržby Městského úřadu Vimperk, která projekt ve spolupráci s odbornou firmou řídí a administruje. „V současné době plánujeme předložení dalších projektů do tohoto programu. Dva jsou z oblasti školství, jeden z oblasti sportu," dodala dále Kobrová.

25. ledna 2010, České Budějovice

Ing. Jaroslava Žemličková, projektový manažer, GARANTA CZ a.s.

Další informace na www.europa.eu