Městská knihovna

1. máje 194, 385 01 Vimperk

E-mail: knihovna@mesto.vimperk.cz

WWW: http://www.knihovna.vimperk.cz/

 

Kontaktní osoby

vedoucí knihovny a dětské oddělení:
Eva Buryánová
tel.: 778 747 437, 380 070 060

oddělení pro dospělé:
Alžběta Bendeová (zástupce vedoucího), Mgr. Jitka Přibylová
tel.: 778 748 996, 388 411 457

Výpůjční doba pro děti:

pondělí:  12.30 - 17.00
úterý a středa:  12.30 - 16.00

 

Výpůjční doba pro dospělé:

pondělí a čtvrtek:  10.00 - 11.30,  12.30 - 18.00
úterý a středa:  10.00 - 11.30,  12.30 - 16.00

 

Internet pro čtenáře:
Veřejný internet je k dispozici ve výpůjčních hodinách knihovny.

Knihovna - vnitřek

Působnost knihovny: Městská knihovna Vimperk je komunitním centrem města, které získává, zprostředkovává a zpřístupňuje literaturu všech vědních oborů. Je místem celoživotního vzdělávání. Zajišťuje rovný přístup k informacím, kultuře a zábavě. Své veřejné knihovnické a informační služby, které vymezuje Knihovní zákon, poskytuje bez rozdílu všem občanům.

Kniha1Kniha2

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku