Městská správa domů snížila svým nájemníkům zálohy na služby a energie

Městská správa domů, s.r.o. jako správce městských bytů v současné době snížila nájemcům bytů zálohy na služby. Reaguje tak na výsledek vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů za rok 2014.

„Stanovení zálohy na služby reaguje na vyúčtování služeb za rok 2014 a vysoké přeplatky v částkách nad 7-8 tis. korun. Důležitý je také vývoj klimatických podmínek od ledna 2015 do května 2015. Zálohy snižujeme na základě znění Zákona 67/2013 Sb., §4, kdy poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu,“ uvádí Daniel Kaifer, jednatel společnosti Městská správa domů, s.r.o. s tím, že zálohy jsou stanoveny jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku. „Zálohy jsou optimálně upraveny od června do prosince 1/12-tinou předpokládaných nákladů a zálohy od ledna do května jsou vybrány v původní neupravené výši,“ doplňuje Daniel Kaifer.

V případě, že klimatické podmínky v druhé polovině roku 2015 budou odlišné od teplotního průměru, tzn. že bude výrazně chladněji, než je v této části roku zvykem, a bude tak třeba více topit, MěSD, s.r.o. adekvátně zareaguje zpětnou úpravou záloh u každého nájemce. To se týká i spotřeby teplé a studené vody. „Spotřebu vody v bytech lze díky instalaci radiových vodoměrů odečítat zhruba jednou za měsíc. To dovoluje pružně reagovat na případné změny,“ vysvětluje Daniel Kaifer.

Spotřebu studené a teplé vody může každý nájemce bytu sledovat na svém vlastním bytovém vodoměru, v případě výrazné změny spotřeby je možné reagovat úpravou záloh.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku