Městské služby Vimperk s.r.o.

se sídlem Vimperk, Steinbrenerova 6, okres Prachatice, PSČ 385 01, OR vedeném KS České Budějovice v oddílu C, vložka 9133

IČO: 26015391

DIČ: CZ26015391

Doručovací adresa: V podzámčí 612, 385 01 Vimperk

Sídlo /daňová adresa/: Steinbrenerova 6, Vimperk

Telefon: 388 411 520

Mobil: 606 664 949

E-mail: msl.vimperk@volny.cz

Jednatel: Ing. Král Jan

Telefon skládka: 388 413 595

Vlastník: Město Vimperk 100 %

Bankovní spojení: ČSOB  č. ú. 217364892/0300   

Správa komunálních služeb

 • Nakládání s odpady vyjma nebezpečných
 • Podnikání v oblasti s nebezpečnými odpady

Provoz sběrného dvora

Provoz skládky TKO Pravětín

Provoz kompostárny

 • Silniční motorová doprava – hmotnost přesahující 3,5 t

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz separovaného odpadu

Svoz bioodpadu

Kontejnerová přeprava

Přeprava s využitím hydraulické ruky

 • Poskytování technických služeb

Zimní údržba města

Úklid města

Údržba zeleně

 • Přípravné a dokončovací stavební práce a činnosti

Zemní a stavební práce

Správa a provoz sportovních zařízení města Vimperk

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení
 • Provoz zimního stadionu
 • Provoz letního sportovního areálu
 • Provoz areálu vodních sportů
 • Provoz víceúčelových hřišť
 • Provoz areálu Vodník

www.sport-vimperk.cz 

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku