Městský rozhlas

Projekt „Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Vimperk a území ORP Vimperk a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město Vimperk", na který získalo město Vimperk dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. V rámci poskytnuté podpory byl zpracován digitální povodňový plán a proběhla instalace hladinoměrů, srážkoměrů a bezdrátových hlásičů.

Náklady na realizaci celé akce jsou 2 321 950,00 Kč včetně DPH

Z toho:
Podpora z FS (Fond soudržnosti EU): 1 973 657,50 Kč
Podpora ze SFŽP (Státní fond životního prostředí ČR): 116 097,50 Kč
Podíl města Vimperk: 232 195,00 Kč

Bezdrátové hlásiče jsou rozmístněny po celém městě a v obci Klášterec. Dále je možné tento rozhlas rozšířit do dalších místních částí patřících pod město Vimperk.

Tento varovný a výstražný systém je napojen na HZS JčK což byla podmínka dotace. HZS JčK do něho může vstoupit, což se projeví mimo jiné tím, že každou první středu v měsíci budou prověřovány tyto bezdrátové hlásiče zároveň zkouškou sirén. Systém také obsahuje i modul posílání SMS na mobilní telefony. Informace za jakých podmínek se přihlásit bude včas podána.

V současné době probíhá zkušební provoz, zaškolování a seznamování s obsluhou.

 

Odbor KS

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku