Městský úřad Vimperk varuje před podomními prodejci

Městská policie Vimperk řeší zvýšené množství případů podomních prodejců, kteří v těchto dnech nabízí alternativu v dodávkách elektrické energie. Podomní prodej je ve Vimperku zakázaný od roku 2013.

Městský úřad ve Vimperku varuje své občany před větším množstvím podomních prodejců, kteří na přelomu února a března začali zvonit na vimperské byty a nabízet své pochybné zboží.

„Podle stížností nájemců bytů se nyní jedná hlavně o lidi, kteří se představují jako zástupci energetické společnosti a snaží se nájemníkům nabízet alternativní společnost, která jim bude zajišťovat dodávky elektrické energie,“ popisuje starostka Vimperka Jaroslava Martanová.

Podomní prodej je ve Vimperku od roku 2013 zakázaný! Ve středu případ řešila v součinnosti Městská správa domů Vimperk, s. r. o. a Městská Policie Vimperk a nachytala podomního prodejce v ulici Luční na vimperském sídlišti Míru.

„Prodejce nejprve tvrdil, že je zástupce reklamní agentury, byl drzý a arogantní,“ říká Jiří Cais, místostarosta Vimperka.

Vimperští strážníci budou případ řešit jako přestupek. Výsledky šetření ohlásí správnímu orgánu. „Žádáme místní, aby jakékoliv podezření na podomní prodej nahlásili na lince 156,“ uvádí Peter Macorlík, vrchní strážník Městské Policie Vimperk.

Městský úřad Vimperk nabádá své občany k maximální obezřetnosti. Zároveň připomíná, že pokud již někdo smlouvu s touto společností uzavřel a chce ji zrušit, nechť to udělá písemně v co nejkratším možném termínu.

Formulář je na webových stránkách: http://www.eru.cz/cs/informacni-centrum.

„Zákazník může postupovat i tak, že zavolá svému stávajícímu dodavateli a oznámí mu, že byl uveden v omyl, podepsal smlouvu s jiným dodavatelem, ale o tuto změnu již nestojí. U nás může volat na bezplatnou zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo psát na e-mail: info@eon.cz,“ uvádí Miroslav Točín ze společnosti E-ON.

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku