Milí Vimperáci a přátelé našeho města,

pro připravovanou fotografickou výstavu věnovanou 10 letům partnerství měst Vimperk a Freyung hledáme jakékoliv fotografie z Vaší profesní činnosti či zájmových aktivit se vztahem k partnerskému městu Freyung nebo jeho blízkému okolí.

Vyvolané snímky  Vašich aktivit z let 2003 - 2013 Vám po skončení výstavy (doba konání: červen - prosinec 2013) samozřejmě v pořádku vrátíme.

Je možné též zaslat fotografie v elektronické podobě na email

Milí Vimperáci a přátelé našeho města

renata.leskova@mesto.vimperk.cz nebo lenka.svecova@mesto.vimperk.cz.

Budeme moc vděčni za jakékoliv fotografie, které nám pomohou uspořádat tuto výstavu mapující 10 let společného života našich měst. Zvláště uvítáme fotografie z činnosti spolků, sportovních aktivit, politického či kulturního života.

Fotografie zasílejte s krátkou popiskou a kontaktem na autora případně majitele na výše uvedené emailové adresy či poštou na Odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Městský úřad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17  Vimperk. Obálku označte textem Vimperk - Freyung - 10 let spolu.

 

Děkujeme za šíření této žádosti.

 

Odbor ŠK, MěÚ Vimperk

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku