Miroslav Procházka

* 17.8.1956 – † 5.9.2013

Miroslav Procházka

V nočních hodinách 5. září hlídka Městské policie Vimperk zasahovala v ulici 1. máje u výtržností mladíků. Jedním ze sloužících strážníků byl pan Miroslav Procházka, kterému pro náhlou nevolnost kolega přivolal záchranou zdravotní službu, ale i přes zákrok a poskytnutou lékařskou pomoc, pan Procházka zemřel. Odešel člověk, dlouholetý strážník naší městské policie. Pan Miroslav Procházka byl srdcem a duší policista, rozvážný, obětavý pro svou práci, kamarád a dobrý zkušený kolega. K městské polici nastoupil v prosinci 1995 a přinesl s sebou zkušenosti ze své práce u Policie ČR. Bude chybět svým kolegům i nám všem, kteří jsme ho potkávali v pracovním nebo osobním životě. Čest jeho památce!

Poslední rozloučení se koná  12.09.2013 v 10,00 hod v kapli na urnovém háji.

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku