Datum stránky: 8.1.2018

Mladí fotografují památky

Soutěž „Mladí fotografují památky“, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Účastníci svojí fotografickou tvorbou vyjádří hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz). Rada Evropy stanovila pro soutěž tato kritéria: téma - architektonické dědictví, účastníci - mládež navštěvující školní zařízení, věkový limit - 21 let. Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií je 19. 3. 2018. Účastníci vkládají fotografie na webové stránky www.historickasidla.cz, kde jsou také k dispozici podrobné informace o soutěži. Každý účastník může vložit maximálně 3 fotografie.

Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové hodnoty či neobvyklé krásy. Soutěž není pouhou „fotografickou" akcí, ale spíše zážitkem spojeným s uměleckým a památkovým dědictvím.

Vítězové národního kola soutěže budou slavnostně vyhlášeni u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel na Pražském hradě ve Španělském sále 17. dubna 2018 a postupují do mezinárodní soutěže.

Mgr. Zdeněk Kuncl

vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu

Aktuality

31.12.2018

Anketa - Vánoční trhy

Ve spolupráci s vedením města Vimperk probíráme možnosti týkající se změny konceptu vánočních trhů ve Vimperku. Diskutujeme případnou změnu termínu, rozložení do více dní, program či pořízení nového inventáře.

archív

Akce ve Vimperku