Datum stránky: 3.4.2017

Na učitele nezapomínáme

Jako každý rok, tak i letos, ocenilo Město Vimperk u příležitosti Dne učitelů výjimečné pedagogy, kteří svoji práci nepovažují za povolání, ale za poslání.

Ve středu 29. března převzalo celkem 16 bývalých i současných pedagogů z Vimperska pamětní list, knihu a květinu z rukou vimperské starostky Ing. Jaroslavy Martanové a od členky Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje RNDr. Jany Krejsové pak ještě dárkové předměty od Jihočeského kraje.

Jak již bylo zmíněno, ocenění bylo předáno níže uvedeným pedagogům u příležitosti Dne učitelů, který se v České republice slaví v den výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského.

Za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost byli oceněni:

Jiřina Froydová ze ZŠ a MŠ Zdíkov,

Mgr. Jindřich Kotlík zeZŠ Smetanova Vimperk,

Mgr. Daniela Líkařová zeZŠ Smetanova Vimperk,

Zdena Míčková ze ZŠ a MŠ Zdíkov,

Helena Musilová ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Mgr. Jitka Ondřejová ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Mgr. Hana Paulíková ze ZŠ a MŠ Zdíkov,

Mgr. Margit Řeřichová ze ZŠ T. G. M. Vimperk,

Mgr. Věra Štěpánková ze ZŠ a MŠ Zdíkov,

Lenka Vališová ze ZUŠ Vimperk,

Mgr. Vlasta Voldřichová ze ZŠ a MŠ Zdíkov.

Za významné výsledky v pedagogické činnosti byli oceněni:

Mgr. Vojtěch Huřík z G a SOŠe Vimperk,

Helena Roblová z DDM Vimperk,

Mgr. Ladislava Slavíková zMŠ Klostermannova Vimperk,

Mgr. Jan Tláskal ze ZUŠ Vimperk,

Jiří Vais z DDM Vimperk.

Za kulturní program Dne učitelů děkujeme dětem z Mateřské školy Klostermannova pod vedením paní učitelky Procházkové a žákům Základní školy Smetanova Vimperk pod vedením paní učitelky Mgr. Böhmové.

 

Ačkoliv finančně nedohodnocen, patří učitel mezi první desítku prestižních povolání. Ta prestiž musí prozatím stačit, než současná vláda napraví snížené finanční ocenění z let minulých. Snad bude stačit i pro nové, začínající učitele, které do školství nepřitáhne výše platu, ale touha vzdělávat a být součástí nejvýznamnější etapy života každého z nás – etapy bezstarostného dětství a dospívání.

Popřejme tedy všem našim pedagogům nejen stálé přední místo v žebříčku nejprestižnějších povolání, provázených i předními místy v žebříčku nejlépe placených povolání, ale i úctu, uznání a respekt rodičů, dětí, žáků a celé naší společnosti.

 

Text: E. Hervertová

Foto: L. Švecová

 

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

archív

Akce ve Vimperku