Národní park Šumava

Nejhodnotnějším přírodním krásám Šumavy se v roce 1991 dostalo nepřísnější ochrany vyhlášením Národního parku Šumava. Ten zahrnul centrální část šumavského pohoří podél hranice s Německem a částečně i s Rakouskem a pojal pod svá křídla většinu nejcennějších přírodních lokalit Šumavy – rozsáhlé náhorní planiny s rašeliništi, divoká údolí Vydry a Křemelné, vysokohorské polohy pohraničního hřebene, ledovcová jezera Plešné, Prášilské a Laka, údolní rešeliniště v údolí Vltavy i ostrůvky pralesovitých zbytků původních smíšených lesů na Stožci, na Smrčině, na Plechém atd.

Turistické zajímavosti ve Vimperku a okolí

Národní park Šumava je rozlohou 69 030 ha největším národním parkem v České republice a rozkládá se v nadmořské výšce od 600 do téměř 1400 metrů. Jeho nejvyšším bodem je vrchol Plechého (1378 m) na jižním okraji parku. Na území NP nalezneme 7 obcí (Srní, Kvilda, Horská Kvilda, Modrava, Stožec, České Žleby a Prášily) a několik menších osad (Filipova Huť, Dobrá, Jelení). Větší sídliště a střediska turistického ruchu leží podél hranic parku (Železná Ruda, Kašperské Hory, Vimperk, Volary, Prachatice, Horní Planá atd.). Více než 80 % území NP pokrývají lesy, které jsou i po restitucích většinou v majetku státu a jsou spravovány Správou NP a CHKO Šumava ve Vimperku.

Posláním Národního parku Šumava je chránit a uchovat jedinečné a lidskou činností málo dotčené přírodní území, zajistit jeho další nerušený vývoj a přispět jeho výzkumem k obecnému poznání vývoje přírody. Pracovníci národního parku také posuzují, jak lze nesporných hodnot svěřeného území využít k rekreaci a k šetrné turistice; samozřejmě způsobem, který neohrožuje přírodu v jejím přirozeném vývoji. Příkladem tu může být sousední Národní park Bavorský les v Německu, který výrazně přispěl k rozvoji celé tamní oblasti.

Národní park Šumava

Území NP je podle intenzity ochrany přírody rozděleno do tří zón: I. nejcennější zóna (přísná přírodní) je ponechána svému vývoji bez zásahů člověka, II. zóna (řízená přírodní) zahrnuje již člověkem pozměněné lesní a zemědělské ekosystémy a lze ji v omezené míře hospodářsky využívat a III. zóna (okrajová) se značně člověkem pozměněnými lokalitami kolem obcí a na okraji parku umožňuje rozsáhlejší lidské aktivity.

Národní park ŠumavaZ mnoha chráněných území Národního parku Šumava mohou na Vimpersku turisté navštívit např. Pramen Vltavy, Chalupskou slať u Borových Lad, Jezerní slať mezi Kvildou a Horskou Kvildou a nedaleko je i Povydří (kaňon řeky Vydry), Stožecká skála nebo Vltavský luh mezi Soumarským mostem a Novou Pecí.

Posláním Správy NP a CHKO Šumava však není pouze přírodu chránit, ale též vnímavému návštěvníkovi zprostředkovat přírodní prožitek. Síť informačních středisek Správy NP a CHKO Šumava se tak přirozeně stává první zastávkou hostů přijíždějících obdivovat divočinu národního parku či kochat se kulturní, člověkem po staletí modelovanou krajinou šumavského podhůří. Vlídná obsluha v těchto střediscích dokáže pomoci při výběru nabídky i nejnáročnějším turistům. Také strážci národního parku rádi poradí přímo v terénu, pokud si turisté nejsou jisti zvolenou trasou nebo dokonce zabloudí.

Všechny aktuální informace o turistických aktivitách najdete na internetové stránce Správy NP a CHKO Šumava:www.npsumava.cz

Aktuality

19.1.2018

ÚVOD DO HISTORIE FOTOGRAFOVÁNÍ

Bylo téma čtvrté přednášky 9. ročníku Vimperské akademie seniorů, která se uskutečnila ve čtvrtek 18. ledna.

15.1.2018

Bázumský pohár 2018

Závod je určen pouze pro neregistrované lyžaře, pro žáky základních škol na území mikroregionu. Závod má za cíl pomoci rozvoji alpského lyžování v malých SKI areálech Šumavy s tím, že každý lyžař si tímto způsobem může vyzkoušet jízdu v závodní trati.

archív

Akce ve Vimperku

Partnerské město