Datum stránky: 16.9.2014

 

  

Naučná stezka Sudslavický okruh je opět průchozí

Tisková zpráva ZO ČSOP Šumava

 

V červnu loňského roku došlo po delším deštivém období na naučné stezce Sudslavický okruh k sesuvu skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně. Zával zároveň zablokoval turistický chodník, a proto byla z bezpečnostních důvodů celá stezka uzavřena. Kameny a suť totiž nešly nikterak obejít a hrozilo nebezpečí úrazu jednak při překonávání závalu, tak i při dalším možném pádu volné zeminy a kamení.

Odbor životního prostředí MěÚ Vimperk následně nechal vypracovat projektovou dokumentaci řešící sanaci svahu. Na jejím základě se podařilo letos sehnat finanční prostředky na odstranění závalu a zprůchodnění stezky.

Terénní práce proběhly v první polovině září tohoto roku. Ze závalu byly odstraněny popadané dřeviny, došlo k odstřelu doposud nestabilních bloků a celkově byly vyčištěny skalní lavice od napadané suti. Zároveň došlo k opětovnému zprůchodnění turistického chodníku. Stezka je tak opět volná a plně průchozí. Navíc u tohoto závalu přibude i nová informační tabule s popisem vápencových skalních výchozů, procesu eroze a toho, co se na tomto místě stalo a jak se sesuv sanoval.

Finanční prostředky na odstranění závalu poskytla společnost NET4GAS, generální partner ČSOP, která již v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v roce 2010 stezku financovala, a Město Vimperk.

 

  

Ing. Jakub Hromas, DiS.

předseda ZO ČSOP Šumava

www.csopsumava.cz

 

 

Sesuv skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně (foto J  Hromas)

Sesuv skalního výchozu poblíž Sudslavické jeskyně II (foto J  Hromas)

Vyčištěný skalní výchoz (foto J  Hromas)

Zprůchodněná trasa  na NS (foto J  Hromas)

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku