Největší investiční akce ve Vimperku pokračuje podle plánu

Stavební práce na objektech Základní školy Smetanova pokračují podle plánu. Stavaři jsou ve škole první měsíc, vyměnili okna v tělocvičně, prvním pavilonu školy, nyní tyto objekty zateplují.

„Na stavbu takového rozsahu je přístup firmy, která je za stavbu zodpovědná, naprosto nadstandardní. Stavebníci dodržují dohody a jsou výjimečně profesionální. Důležitá je skutečnost, že na stavbě jsou pouze kmenoví zaměstnanci firmy, se kterými jejich nadřízení dobře komunikují a spolupráce funguje,“ uvedl Jan Valko, technický dozor města Vimperk.

Opravy potrvají do 15. srpna. Zateplení Základní školy Smetanova je největší investiční akcí tohoto roku, která přesáhne 35 milionů korun. Necelých 17 milionů pokryjí peníze z dotace, kterou město Vimperk získalo. Stavební práce započaly objektem tělocvičny a následoval pavilon U10, ve kterém byla zjištěna na jednom místě přítomnost těsnícího tmelu s azbestem. Tmel byl použit na dotěsnění spáry mezi oknem a meziokenní vložkou. „Odborná firma stanovila přesný technologický postup prací s materiálem obsahujícím azbest. Pracovníci zhotovitele tento postup přesně dodržují. V současné době jsou již okna pavilonu U10 demontována. Nyní se domlouváme na dalším postupu s hygienickou stanicí,“ uvedla Jaroslava Martanová, starostka Vimperka.

 

Mgr. Pavel Pechoušek
pracovník propagace
město Vimperk
733 671 784

Největší investiční akce ve Vimperku pokračuje podle plánu

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku