Nemocnici převezme akciovka s Brity v zádech

VIMPERK - 11. ledna 2010 Provozování vimperské nemocnice převezme nově vzniklá akciová společnost. Podle internetové verze obchodního rejstříku za ní stojí firma sídlící ve východním Sussexu ve Velké Británii ve zdejším správním centru Brighton a Hove. Rozhodli o tom vimperští zastupitelé po více než roční stabilizaci provozu nemocnice a hledání možností jejího dalšího fungování. 

 

Vimperská radnice převzala kontrolu nad Nemocnicí Vimperk o. p. s zhruba před rokem a čtvrt poté, co z jejího vedení odešlo Sanatorium Javorník. Od té doby radnice hledala další možnosti fungování nemocnice. Když selhala možnost začlenit nemocnici do holdingu nemocnic Jihočeského kraje, od léta město a nemocnice jednaly s investorem. Po zhruba čtyřech měsících jednání na konci roku vimperští zastupitelé rozhodli, že provozování nemocnice převezme nově vzniklá společnost v holdingu Bohemia Hospitals a. s. a radnice jí bude kontrolovat prostřednictvím svých dvou zástupců v dozorčí radě a prostřednictvím nájemní smlouvy na budovy, ve kterých nemocnice funguje. 

   Firma Bohemia Hospitals a. s. vznikla podle internetové verze obchodního rejstříku loni 24. září, sídlí v Praze a její základní kapitál jsou dva miliony korun. Sto procent jejích akcií vlastní firma RUSSELL & SCOTT CZ, s. r. o., kterou vlastní firma RUSSELL & SCOTT LIMITED. Ta sídlí v hrabství East Sussex na jižním pobřeží Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ve městě Brighton & Hove. 

   Celé znění usnesení vimperského zastupitelstva: Zastupitelstvo města ukládá starostovi, místostarostovi a SR Nemocnice Vimperk o. p. s. připravit smlouvy mezi Městem Vimperk, Nemocnicí Vimperk o. p. s., a pro tento účel nově založenou akciovou společností v holdingu BOHEMIA HOSPITALS a.s. (dále jen společnost) pro předání provozu Nemocnice Vimperk o.p.s. společnosti. Zastupitelstvo města doporučuje radě města uzavřít s touto společností smlouvu o nájmu nebytových prostor areálu nemocnice. Zastupitelstvo města ukládá pracovní skupině jmenované usnesením ZM č. 390 ze dne 08. 09. 2008 (Mgr. Dvořák, Ing. Petrášek, Ing. Martanová, Ing. Paštika) projednat podmínky všech smluv souvisejících s převodem provozu Nemocnice Vimperk o. p. s. na výše uvedenou společnost.

   To vše by se mělo stihnout do 1. února s tím, že přebírání provozu může trvat i déle. 

   "Bez podpory silného investora to město zvládnout nemůže," řekl starosta Vimperka Pavel Dvořák k usnesení. Nová akciová společnost už vznikla a nyní se dolaďují smlouvy mezi ní a městem a mezi ní a nemocnicí. Nemocnice Vimperk a radnice už se také dohodly na ukončení nájemní smlouvy k datu 31. ledna 2010. 

   Společnost by měla provoz nemocnice převzít i s jejími závazky. "Veškeré závazky nemocnice je investor připraven převzít," řekl Pavel Dvořák s tím, že by měl zůstat zachován i rozsah péče, kterou nemocnice coby léčebna dlouhodobě nemocných poskytuje. Ve smlouvě budou i investiční závazky nové akciové společnosti - například investice do teplovodních rozvodů nebo do třetího patra hlavní budovy nemocnice. "Všechno bude sankcionováno," řekl o tom, jak bude moct město na některé věci dohlížet, Pavel Dvořák. "Klíčová sankce, která tam bude, je odstoupení od smlouvy," dodal místostarosta Bohumil Petrášek. 

   Nemocnice za dobu, kdy se vrátila pod kontrolu města, hospodaří vyrovnaně. "Hospodářský výsledek při současném vedení je v současném čase vyrovnaný," řekl vimperský starosta. Nemocnici ale zůstala řada dluhů z minulosti a většina z nich pochází ještě z doby před vstupem Sanatoria Javorník. 

   Nemocnice Vimperk o. p. s. se stane po převodu provozu na novou akciovou společnost v podstatě prázdnou schránkou. "Nepředpokládáme, že by dál fungovala," řekl k jejímu dalšímu osudu Pavel Dvořák. 

   Až budou dojednány všechny podrobnosti a detaily, slíbilo vedení vimperské radnice zveřejnit další informace. 

Text: Tomáš Přibyl 

www.prachatickonews.cz

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku