Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu MÚ Vimperk - poloha na mapěSídlo městského úřadu:
Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Pracoviště odboru školství kultury
a cestovního ruchu:

Náměstí Svobody 8, 385 17 Vimperk

Vedoucí odboru:
Mgr. Zdeněk Kuncl
Telefon:
388 402 260
Mobil:
602 469 568
E-mail:  
Zdenek.Kuncl@mesto.vimperk.cz


Odbor vykonává státní správu ve správním obvodu Vimpersko a samosprávu pro město Vimperk. Vzhledem k rozmanitosti oblastí, v nichž zajišťuje příslušnou správu, je odbor vnitřně rozdělen na oddělení školství, kultury, cestovního ruchu, státní památkovou péči a informatiku.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu městského úřadu Vimperk  je místně a věcně příslušným správním prvoinstančním orgánem vykonávajícím státní správu obce s rosšířenou působností.

Nadřízeným a současně odvolacím správním orgánem odboru jsou příslušné odbory Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Úřední hodiny odboru jsou stanoveny:

Po: 07.30 - 11.30 12.30 - 17.00
St: 07.30 - 11.30 12.30 - 17.00

Aktuality

15.3.2018

Odjíždíme! Směr Vimperk – Praha a zpět

Na počátku stál nápad, mnoho debat, jak tuto myšlenku zapracovat do moderně pojaté prezentace města. Propagace cestovního ruchu se dnes již posunula od reklamních článků v life-stylových časopisech a prezentace na veletrzích cestovního ruchu z velké části do prezentace v elektronických médiích.

8.1.2018

Mladí fotografují památky

Soutěž „Mladí fotografují památky“, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol, je dnes jedna z největších světových akcí pro mladé na poli kulturního dědictví. Účastníci svojí fotografickou tvorbou vyjádří hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).

archív

Akce ve Vimperku