Nová informační cedule odkazuje na bohatou historii Základní školy T. G. Masaryka

Nová informační cedule stojí před budovou Základní školy T. G. Masaryka ve vimperském parku. Tento týden ji tam nechali nainstalovat pracovníci Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu ve Vimperku. Text na tabuli odkazuje na bohatou historii této budovy. Vzhledem k tomu, že školní budova v Pražské ulici, před kterou cedule stojí, je součástí Základní školy T. G. Masaryka Vimperk, městský úřad tu informační tabuli nechal postavit i z důvodu 85. výročí od založení ZŠ TGM, které si letos připomeneme. Autorem textu i archivních fotografií je vimperský spisovatel a středoškolský profesor Roman Hajník.

„Oslavy spojené s výročím jsme naplánovali průběžně na celý rok. Připravujeme logo, které bude toto významné výročí symbolizovat. 85. výročím jsme se nechali inspirovat i při plánování našeho osvědčeného projektu Škola nanečisto, kdy připravujeme předškolní děti na to, že začnou chodit do školy. V sobotu máme Ples dechovky a mažoretek, kam jsme přichystali informační materiály související s výročím a 25. června nás čeká tradiční školní slavnost,“ uvádí Dagmar Rückerová, ředitelka Základní školy TGM ve Vimperku.

 

-- pp --

nová cedule v parku

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku