Datum stránky: 12.8.2015

Nová odpadová vyhláška města Vimperk

Chtěli bychom informovat občany města Vimperk a jeho částí, že dne 23.7.2015 vstoupila v platnost nová Obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2015 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem [PDF 101 kB]. V této vyhlášce je  mimo jiné uvedeno, k jakému účelu slouží kontejnery na směsný komunální odpad (SKO), které jsou umístěny u kontejnerů na separaci u obchodních center:

Článek IV odst. 6 písm. e):

Sběrné nádoby na SKO (směsný komunální odpad - kontejnery 1 100 l)

- na stanovištích odděleného sběru - Lidl, Penny Market, COOP 1. máje 200, COOP Špidrova 79, Pivovarská 81 - jsou určené pouze pro drobný odpad  související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích a pro potřeby vlastníků staveb určených k individuální rekreaci. Do těchto nádob je zakázáno ukládat komunální odpad z domácností a odpad z provozování podnikatelské činnosti.

Nejvíce se s přeplňováním tohoto kontejneru setkáváme ve Sklářské ulici u Lidlu.

Pokud budou do těchto kontejnerů ukládat odpad fyzické osoby, vystavují se dle přestupkového zákona pokutě do 30 000,- Kč.

Pokud by tyto nádoby využívaly fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby, je možno dle zákona o odpadech udělit pokutu do 300 000,- Kč.

 

Marie Hejlková, OŽP

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku