Nová směrnice pro veřejné zakázky ve Vimperku

Zadávání zakazek z veřejných prostředků je téma, které zajímá celou naši společnost a v médiich se objevují články upozorňující na podezření z nekalých praktik či z korupce.

Ve Vimperku postupujeme v této oblasti striktně podle zákona o zadávání veřejných zakázek a podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města v roce 2009.

Přesto byla Radou města dne 3. 10. 2011 přijata jina směrnice řešici nově tuto problematiku.

V čem se od předchozí liší?

Rozdílů je celá řada: Mezi nejdůležitější patří snížení hranice pro výběrová řízení, která se budou vypisovat již od 100 000 Kč předpokladané ceny zakázky. Nově budou mit veřejné zakázky jednotnou evidenci bez ohledu na to, který odbor je bude vyhlašovat.

U všech zakázek, jejichž administraci nebude pro město zajišťovat odborný subjekt, bude určen garant odpovídající za správnost administrace. Za odbornou stránku zadávací dokumentace budou odpovídat přislušní odborní pracovníci města.

Dalším rozdílem je vymezení povinností učasti zastupitelů v hodnotící komisi - dosud byli zastupitele členy hodnotící komise jen na základě dohody. Věřím, že se zastupitelé svého úkolu zhostí odpovědně a jednání komisí se budou zůčastňovat.

Poslední důležitou změnou je zveřejňování výsledků výběrových řízení na webových stránkách města.

Naším cílem je přispět těmito opatřeními k větší transparentnosti při nakládání s finančními prostředky města. S ohledem na nutnost úpravy webovych stranek byl schválen počátek platnosti směrnice na 1. 11. 2011.

 

Ing. Bohumil Petrášek,

starosta

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku