Nový termín pohádkového dětského dne

Organizátoři vimperského dětského dne oznamují, že nový termín pohádkového dětského dne na Vodníku [PDF 189 kB] je stanoven na 22.června od 17,00 na Vodníku.

Proč právě v pátek odpoledne? Spojili jsme se se SHŠ Berit, který ve spolupráci s Výletní restaurací Vodník pořádá právě tento den od 20,00 hodin u koupaliště na Vodníku Vítání  slunovratu spojenou s vypouštěním lampionů. Dětský den tedy bude této akci předcházet a my doufáme, že kromě pěkného počasí dorazí spousta malých i velkých Vimperáků, aby si užili jedno pěkné páteční odpoledne a večer.  Dům dětí a mládeže připravil tradiční pohádkový les, rybářskou školu nebo nafukování balonků, SHŠ Berit má připraveny pro malé i velké soutěže o sladké ceny.

Přítomna bude také trampolína, hasičské a jiné soutěže.

Za spolupráci je dále nutné poděkovat Spolku dobrovolných hasičů Vimperk, ZŠ TGM, Penzionu Šumavous, Kulturnímu a okrašlovacímu spolku ze Čkyně, ing. Martinu Paštikovi a Nadaci České pojištovny.

Za realizační tým

Renata Lešková a Jitka Martanová

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku