O teplo ve Vimperku je dobře postaráno

Zhruba stovka vimperských bytů by se do tří let měla nově připojit na centrální vytápění. Provozovatel tepelného hospodářství města, společnost Energie AG Teplo Vimperk, již v říjnu započal s budováním teplovodů na starém sídlišti. V příštím roce bude akce ve spolupráci s městem Vimperk pokračovat další etapou. Připojení k teplovodům přinese obyvatelům lokality lepší ovzduší a snazší způsob vytápění, pokud tímto systémem nahradí dosavadní topení uhlím v domácích kotlích, či úsporu peněz oproti vytápění elektřinou. Investice by měla být hrazena především z nájemného, které společnost městu platí.

„Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. provozuje tepelné hospodářství v našem městě od roku 2008 na základě nájemní smlouvy,“ říká starostka města Jaroslava Martanová.

Sedm let zůstává cena tepla ve Vimperku stabilní, zvyšovaná či snižovaná o méně než inflaci. V současnosti je to 610 Kč/GJ bez DPH pro odběratele využívající teplo jak pro topení, tak pro přípravu teplé vody.

„Hlavním zdrojem vytápění je kotelna na dřevní štěpku v ulici 1. máje o výkonu 3MW a špičkovým záložním zdrojem je plynová kotelna v ulici Luční o výkonu 9MW,“ uvádí Miroslav Rys, jednatel společnosti Energie AG Teplo Vimperk s. r. o. Během roku vyrobí výtopna na biomasu 70-90 procent potřebné energie. Díky kombinaci dvou zdrojů je schopno tepelné hospodářství pokrýt celoročně potřebu tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bez letní odstávky a případně také nahradit potřebný výkon při poruše hlavního kotle. 

Na soustavu teplovodů je napojeno celé Sídliště Míru. Přes ulici Čelakovského a sídliště Karla Weisse vedou teplovody ulicí 1. máje až k ZŠ T. G. Masaryka a ulici Hřbitovní. Kromě bytových domů v této oblasti jsou vytápěny i administrativní budova v ulici Nad Stadionem "TKB", OD Tesco, ZŠ Smetanova a další menší objekty občanské vybavenosti.

Kromě již zmíněného rozšíření sítě teplovodů v lokalitě starého sídliště firma investovala v uplynulých letech zhruba 7 milionů korun do pořízení elektrostatického odlučovače tuhých znečišťujících látek pro kotel na biomasu nebo 11 miliónů do rekonstrukce teplovodů na sídlišti Karla Weisse a v ulicích SNP a Mírová. „Tepelné hospodářství používá primárně jako palivo dřevo a dřevní štěpku z místních lesů,“ dodává Miroslav Rys.

 

Město Vimperk

(PR a propagace)

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku