BLAHOPŘEJEME

Občané Vimperska, kteří oslavili svá životní jubilea v měsíci červenci a srpnu:

 

Emilie Prošková

Marie Turková

Anna Bostlová

Ludmila Kolmanová

Vlasta Bostlová

Marie Kotlíková

Marie Hrzigová

Jan Hryzbil

Vratislav Brzák

Anna Pešlová

Karel Randák

Alena Šimková

Růžena Jáchymová

Jiřina Ondřichová

Marie Herynková

Marta Kolářová

Jaroslava Babková

Ivan Žlábek

Božena Křížová

Ladislav Tumpach

Marie Hadravová

Karel Reichart

Marie Jirkalová

Helena Mašková

Helena Jirásková

Marie Málková

Ludvík Mráz

Marie Krejsová

Marie Chválová

Růžena Matoušková

Marie Alešová

Vlasta Šrámková

Milan Hrdinka

Ludmila Zelenková

Ivanka Bečvářová

Růžena Strnadová

Emilie Nárovcová

   
  

Město Vimperk přeje touto cestou oslavencům hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Helena Váchová, matrikářka

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku