Vážení a milí spoluobčané,        

s počínajícím novým rokem bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak Občanské sdružení Stanislavy Chumanové naložilo s finančními prostředky během minulého roku i jaké jsou naše plány pro rok 2014.

Zde je tedy základní přehled našich výdajů s komentáři.

Realizace parku pro seniory „Areál zdraví“ ve Sklářské ulici 246.994 Kč
Příspěvek na letní tábor dětí s patologickými jevy  2.000 Kč
Vodnická brusle – zakoupení medailí 2.340 Kč

"Cena Stanislavy Chumanové" pro vítěze dětské výtvarné soutěže NaturVision

2.000 Kč

Příspěvek na světlo nad operační stůl pro chirurgickou ambulanci v Nemocnici Vimperk

19.334 Kč

Zakoupení speciální sedačky pro Aničku, která se nemůže samostatně pohybovat

50.000 Kč
Příspěvek na hypoalergenní oblečení pro občanku Vimperka 2.000 Kč

 

Největší naší investicí byla realizace parku pro seniory a naše občany „Areál zdraví“ ve Sklářské ulici. Tento projekt by se nám nepodařilo vybudovat bez pomoci společnosti Lesostavby Třeboň, středisko Vimperk, která realizovala zdarma veškeré potřebné práce a instalaci venkovních fitness prvků i oplocení objektu. Spolupráce se společností Lesostavby Třeboň si velice vážíme, jsou našimi dlouholetými partnery, stejně jako vimperská společnost OV Media, která darovala celou částku potřebnou na nákup sedačky pro Aničku.

 

Velice děkujeme všem vimperským firmám a občanům, kteří nám na naši činnost přispěli. Jsou to zejména Lesostavby Třeboň, OV Media Vimperk, SAK Vimperk, Crystalaktiv Bohemia Vimperk, Agromont Vimperk, Věra Vávrová, Petr David, Jaroslava Martanová a Jiří Slavík, Václav Bohuslav, Malíková Martina, Jan Bauer, Jiří Founě s rodinou, Jan Bočan, Pavel Schröder, Štepán Smutný,  Jarmila Schröderová a Václav Vokatý.

Celkově jsme v roce 2013 od dárců obdrželi 230.122 Kč a vlastní činností – pořádáním charitativních diskoték a dobročinných bazarů jsme získali dalších  41.550 Kč.

 

Veškerou naši činnost bychom nemohli realizovat bez pomoci a podpory občanů, firem, podnikatelů a majitelů objektů, kteří nám prostory zdarma zapůjčují pro konání našich akcí a podporují naše aktivity. Zde patří dík manželům Marouskovým – AMA Restaurace, kteří nám zdarma připravili výborný raut při otevření „Areálu zdraví“. Manželům Kutilovým jsme vděčni za bezplatné půjčování sálu pro naše charitativní diskotéky, DJs Ivanovi Mullerovi a Radku Chalupskému za to, že hráli bez nároku na odměnu. Prostory nám také poskytla Stření škola Vimperk na Vánoční bazar, při kterém zajistila občerstvení paní Laďka Martanová. Naše poděkování patří také Městským službám Vimperk, Městským lesům, jejich pracovníkům a pracovníkům Městského úřadu, všichni se vždy významnou měrou a velmi flexibilně podílejí na projektech sdružení. Neobešli bychom se ani bez pomoci médií a informačních serverů, které naše akce propagují. Zde je tedy nutné zmínit webové stránky vimperk.eu, prachatickonews., vimperk.cz, a dále pak Český rozhlas, Českou poštu a firmu S-tisk, která pomáhá s tiskem plakátů a další. Nechtěli bychom s poděkováním zapomenout ani na místní podnikatele, kteří nám dávají darem věci do tombol a na vánoční bazar. Velký dík patří také občanům Vimperka, kteří nás podporují a našich akcí se zúčastňují. Nemůžeme všechny jmenovat, a tak prostě děkujeme všem, kteří nás podporují a fandí nám.

 

Pro rok 2014 připravujeme tradiční akce i nové projekty.

 

Čeká nás realizace nového parku, který jsme prozatím pojmenovali „Park nad Pekárnou“. V této chvíli je na místě staré zanedbané hřiště. Sídliště, kde bydlí mnoho mladých rodin, postrádá příjemný prostor, kde by si mohly děti hrát a rodiče odpočinout. Upravíme tedy tento prostor do podoby parku a současně předěláme i jeho bezprostřední okolí. Chtěli bychom Vás vyzvat, abyste s námi přišli o podobě budoucího parku debatovat.

Setkání s obyvateli sídliště se bude u této příležitosti konat 5. 2. 2014 v 15:30 hodin přímo na hřišti. Těšíme se na Vaše podněty, zároveň Vám představíme své plány a vizi, jak bychom chtěli toto místo proměnit.

 

Dne 29. 3. 2014 Vás zveme na Koncert Vimperské dechovky s překvapením, který proběhne v Sálu Cihelna.

 

V dubnu, konkrétně 25. 4. 2014 pořádáme tradiční Discoples jako pokaždé v hotelu Zlatá Hvězda.

 

Před Vánoci proběhne již tradiční  Vánoční charitativní bazar, datum jeho konání upřesníme v průběhu roku.

 

O  jednotlivých  akcích a  vynaložených  finančních prostředcích Vás budeme dále průběžně informovat.

Bez Vaší podpory bychom nemohli naše projekty vůbec uskutečnit, a tak doufáme ve Vaši finanční i materiální pomoc, společně tak přispějeme dobré věci, uděláme radost našim spoluobčanům a také sami sobě.

 

Příspěvky můžete zasílat na účet : 27-7823390427/0100

 Logo sdružení Stanislavy Chumanové

Za Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

Věra Vávrová

http://www.obcanskesdruzenischumanove.estranky.cz/clanky/aktuality/

 

 

 

 

 

                                                                    

Aktuality

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku