Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

Dne 10. 6. 2015 předali zástupci Občanského sdružení Stanislavy Chumanové věcný dar

Hospicu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích.

Dar 4 ks jídelních desek Komfort v ceně 4.975 Kč byl vybrán na základě požadavku

pracovníků hospice.

 

Společně se zástupci sdružení předávala tento dar slečna Veronika Spiegelová z Vimperka.

Právě Veronika věnovala sdružení finanční výtěžek ze svého koncertu, který proběhl

v Městském kulturním středisku ve Vimperku dne 6. 12. 2014. Jejím přáním bylo zakoupení

potřebných věcí právě pro prachatický hospic.

 

Velice si vážíme úžasné a potřebné práce všech pracovníků Hospicu sv. Jana Nepomuka

Neumanna, kterou dělají pro občany v tomto pěkném zařízení.

 

Věra Vávrová

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

 

Občanské sdružení Stanislavy Chumanové
Občanské sdružení Stanislavy Chumanové
Občanské sdružení Stanislavy Chumanové
Občanské sdružení Stanislavy Chumanové
Občanské sdružení Stanislavy Chumanové

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

12.2.2019

Prezentace rozpočtu města

V pátek dne 8.2.2019 se uskutečnila v Městském kulturním středisku prezentace rozpočtu na rok 2019.

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

31.1.2019

VÝZVA k výběrovému řízení pro zájemce o pracovní pozici Asistenta prevence kriminality

Přihlášku s požadovanými doklady zašle žadatel na adresu Město Vimperk, podatelna, Steibrenerova 6, 385 01 Vimperk s označením obálky: „Neotvírat, výběrové řízení – asistent prevence kriminality“

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

22.1.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Město Vimperk vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka odboru školství, kultury a cestovního ruchu – památková péče

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku