Obecně závazná vyhláška

č. 1/2010

o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,

ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti

na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města Vimperk schválilo dne 21.06.2010 usnesením č. 757 na základě

ustanovení § 10 písm. a), b), c), d), v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona

č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění pozdějších předpisů, na základě

zmocnění podle § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a na základě zmocnění podle § 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 305/2009 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Předmětem úpravy této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška") je zajištění

místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty veřejných prostranství ve městě a jeho

místních částech, ochrana nočního klidu, regulace hlučných činností, ochrana životního

prostředí a stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích.

 

Vyhláška i s přílohami je vyvěšena na webových stránkách města pod odkazem Městský úřad - Právní předpisy - Samospráva.

Aktuality

26.2.2019

Pozvánka na páté zasedání Zastupitelstva města Vimperk

Zastupitelstvo města Vimperk se uskuteční v úterý 26.2.2019 od 15:30 hodin v sále MěKS Vimperk

1.2.2019

Výzva pro pamětníky sametové revoluce.

V souvislosti s třicetiletým výročím hledáme osoby, které si pamatují, jak probíhal konec roku 1989 ve Vimperku, případně se na společenských změnách aktivně podíleli.

25.1.2019

FILMOVÁ SOUTĚŽ NATURVISION

V souvislosti s letošním 18. ročníkem festivalu NaturVision byla opět vyhlášena filmová soutěž. Vítány jsou všechny filmy zabývající se tématy příroda, zvířata a životní prostředí a zároveň dokončené po 1. únoru 2018! Filmy je možné přihlásit do 25. února 2019!

20.1.2019

Oznámení zahájení dotačního programu MK- Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP 2019.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk oznamuje, že Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Vimperk jej bude i v letošním roce administrovat.

20.8.2018

Zubní pohotovost

1.1.2018

Informace o přerušení dodávky elektřiny

archív

Akce ve Vimperku