Datum stránky: 5.12.2018

Obnova objektů kulturního dědictví uskutečněná za podpory dotace města Vimperk v roce 2018

Město Vimperk poskytuje každoročně ze svých prostředků dotaci na obnovu kulturních památek či objektů kulturního dědictví a nepamátkových objektů na území Městské památkové zóny Vimperk. Prostředky získané prostřednictvím dotace města Vimperk jsou udělovány na financování nákladů spojených s obnovou objektů na území Městské památkové zóny pro možnost jejich trvalého zachování, které nelze získat z jiných zdrojů (Krajský úřad Jč. kraje, MK). V roce 2018 přidělilo město Vimperk na základě usnesení Rady města Vimperk dotace pouze jednomu žadateli, a to na obnovu fasády domu č.p. 113 v Kostelní ulici ve Vimperku v celkové výši 20.000,- Kč. Dotace byla využita hospodárně, obnova proběhla v navrhovaném rozsahu a v souladu s vydaným závazným stanoviskem správního orgánu státní památkové péče.

Přestože byli pověřeným pracovníkem státní památkové péče MěÚ Vimperk osloveni i další potencionální uchazeči o dotaci, nepředložili tito příslušnou žádost, a dotaci nebylo možné poskytnout.


Marie Hrušková 

referentka odboru ŠK

státní památková péče

MěÚ Vimperk

Aktuality

7.2.2019

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Vimperk pro rok 2019

Město Vimperk vyčlenilo v letošním roce ze svého rozpočtu celkem 100.000,- Kč na obnovu kulturních památek (nemovité kulturní památky a památky místního významu). Termín pro podání žádostí o dotace přijímá město Vimperk do 30. dubna 2019.

5.2.2019

Vimperk má jihočeskou Památku roku 2018

V úterý 29. ledna 2019 byly na krajském zasedání Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlášeny vítězné památky soutěže Památka roku 2018 pro Jihočeský kraj.

archív

Akce ve Vimperku