Datum stránky: 7.11.2014

Oceněný projekt města Vimperk – odboru životního prostředí

 

V pondělí 3.11.2014 v Českých Budějovicích přebírali zástupci města Vimperk-odboru ŽP, Ing. Ivana Tumová a Ing. Josef Kotál ocenění v soutěži projektů na ochranu životního prostředí „Jihočeská ratolest“. Tuto soutěž organizuje již 4. rokem občanské sdružení Krasec pod záštitou Jihočeského kraje, Jihočeské univerzity a Lesů České republiky. Celkem se soutěžilo ve 4 kategoriích. Město Vimperk ve  své kategorii (obce, svazky obcí a mikroregiony) získalo 2. místo. Do soutěže se odbor ŽP přihlásil s projektem Revitalizace arboreta a Letního kina ve Vimperku, v němž se jedná o obnovu těchto pro veřejnost dříve uzavřených nebo málo využívaných ploch. Obě lokality byly logicky propojeny a zatraktivněny pro veřejnost. Proběhly výsadby stromů, keřů i trvalek. Byl zřízen zážitkový chodník pro chůzi na boso, mobiliář laviček i herních a sportovních prvků a informační systém v arboretu. Je zde místo pro rodiče s kočárky, seniory s vnoučaty, ale i odrostlé děti či sportovně založené návštěvníky. Areál je vhodný i pro výuku v přírodě, je cílem vycházek dětí z MŠ i ZŠ.  Toto ocenění naší práce nás velice potěšilo a dodalo nám energii do dalších plánovaných projektů.

Ing. Tumová, odbor ŽP

 

Diplom krasec

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku