Odpadové hospodářství - grafy

OBSAH

  1. Vývoj množství objemného odpadu v letech 2001 - 2015
  2. Vývoj množství směsného komunálního odpadu v letech 2001 - 2015
  3. Množství vytříděného papíru v letech 2001 - 2015
  4. Množství vytříděného plastu v letech 2001 - 2015
  5. Množství vytříděného skla v letech 2001 - 2015
  6. Vývoj množství biologicky rozložitelného odpadu v letech 2011 - 2015
  7. Množství elektrozařízení předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2006 - 2015
  8. Množství textilu předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2012 - 2015

 

Vývoj množství objemného odpadu v letech 2001 - 2015

 Objemný odpad 

 

Vývoj množství směsného komunálního odpadu v letech 2001 - 2015

SKO

 

 

Množství vytříděného papíru v letech 2001 - 2015

Papír

 

Množství vytříděného plastu v letech 2001 - 2015

Plast

 

Množství vytříděného skla v letech 2001 - 2015

sklo

 
  Vývoj množství biologicky rozložitelného odpadu v letech 2011 - 2015

BRO

 

Množství elektrozařízení předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2006 až 2015 v kg/obyvatele

elektro

 

Množství textilu předaného občany Vimperka k dalšímu zpracování v letech 2012 - 2015

textil

 

 

 

 

Partner projektu Kompostuj.cz Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava

Aktuality

14.2.2019

Výzva a prosba

V posledních týdnech napadlo ve Vimperku poměrně dost sněhu a je prostě všude, dokonce i u popelnic.

archív

Akce ve Vimperku